Onko kestotuote aina parempi vaihtoehto ympäristölle?

Jotkut asiat ovat monimutkaisia ja vaativat enemmän pohdintaa, kuten esimerkiksi mielikuva kertakäyttötuotteiden ja kestotuotteiden ympäristövaikutuksista. Onko kestotuote kestävämpi valinta ympäristön kannalta?

Ei välttämättä. Vastaus ei tietenkään ole yksiselitteinen ja vaatii tarkempaa avaamista. Tarkastelun alle otan tässä kirjoituksessa tekstiilisen lautasliinan ja sen vaihtoehdon kertakäyttöisen lautasliinan. Mitä eroja näiden tuotteiden valmistuksessa ja käytössä löytyy?

Tekstiilinen lautasliina suunnitellaan pitkäikäiseksi tuotteeksi, mutta ammattikäytössä sen haasteet tulevat nopeasti vastaan. Ravintoloissa lautasliinan ulkonäön pitää olla moitteeton ja hygieenisyyden korkea. Rispaantuneet reunat, liinaan tuulleet viillot tai haastavat tahrat vaikuttavat yllättävän paljon tuotteen käytettävyyteen ja käyttöikään. Kaikkia liinoja ei saada pesussa riittävän tahrattomiksi ja osa liinoista joudutaan hävittämään muista syistä. Myös pesulalogistiikka tuo oman haasteensa kestoliinojen käyttöön.

Kun huomioidaan liinan materiaaliin, esimerkiksi puuvillan viljelyyn, liittyvät globaalit haasteet, on yhtälö vieläkin vaikeampi. Tekstiilien merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät energian ja veden käyttöön sekä ympäristölle ja terveydelle haitallisten kemikaalien käyttöön. Kemikaaleja käytetään kaikissa tuoteketjun vaiheissa, aina raaka-aineen viljelystä valmiiseen tuotteeseen.

Puuvillan kasvatus kattaa 5% maapallon viljelyalasta, mutta siihen käytetään 11% kaikista maatalouskemikaaleista. Puuvillan viljelyn ympäristöhaitat johtuvat pääasiassa kolmesta tekijästä: keinokastelusta, lannoituksesta ja torjunta-aineista. Puuvillakasvi vaatii paljon ravinteita ja sen viljely köyhdyttää nopeasti maaperän viljelyyn kelpaamattomaksi. Toisaalta pitäisikö puuvillan sijasta maa-alueet käyttää ruuan viljelyyn?

Puuvilla viihtyy kosteassa ja lämpimässä ilmastossa. Puuvilla ei siis ole millään muotoa lähituote näin Suomesta katsottuna. Myös puuvillan alkuperään liittyy haasteita. Miten varmistaa raaka-aineen alkuperä, kun tyypillistä on monien puuvillaerien yhdistäminen ennen kankaaksi valmistusta.

Puuvillan kasvatuksen lisäksi on tärkeää tietää, missä siitä tehty kangas on valmistettu, minkälaisissa oloissa ja kenen toimesta? Millaisia kemikaaleja on mahdollisesti käytetty? Ennen valmista tuotetta tarvitaan paljon kuljetuksia. Kun huomioidaan puuvillan viljely, kankaan valmistus ja liinan ompelu, mahdolliset kuljetukset ja liinan lyhyt käyttöikä, on helppo huomata, että haasteita on paljon.

Entäpä sitten lyhytkäyttöisen lautasliinan materiaalit? Ovatko ne luonnolle ystävällisiä? Me Fiblonilla valitsemme raaka-ainetoimittajiksemme yhteistyökumppaneita, jotka tietävät metsän tarkkuudella, missä heidän puunsa ovat kasvaneet. Käyttämämme puu on myös sertifioitua, mikä tarkoittaa, että puut tulevat kestävistä metsäkannoista. Emme myöskään halua, että raaka-aineitamme kuljetetaan tarpeisiimme maapallon toiselta puolelta. Siksi suosimme Pohjoismaista puuta. Yli puolet raaka-aineistamme tulee Suomesta, ja hankimme muualta vain sen, mitä kotimaasta ei saa.

Vaikka pehmopaperin valmistuksessa kemikaalit pysyvät suljetussa kierrossa, on yhteistyökumppanin valinta erittäin tärkeässä roolissa. Pohjoismaiset valmistajat ovat tässä suhteessa alansa huippuja.

Kun pohditaan tuotteen vastuullisuutta, on hyvä kysyä myös tuotteen tarpeellisuudesta. Tarvitaanko lautasliinoja ylipäätään? Usein vastaus on kuitenkin myönteinen. Tuotteella on paikkansa. Kyse on lähinnä valinnasta eri materiaalien ja valmistajien välillä.

On siis tärkeää valita vastuullinen raaka-aine, mutta yhtä tärkeää on huolehtia, että tuotteen käyttömäärä on optimi. Huolellisestikin valitun tuotteen materiaalin vastuullisuudesta saadut hyödyt voivat nopeasti valua hukkaan suuremman kokonaiskäyttömäärän takia.

Ennen lautasliinan valintaa on erittäin tärkeää pohtia minkälaista liinaa tarvitaan. Missä sitä käytetään, mikä on yrityksen liikeidea ja millainen konsepti on kyseessä. Tarjoamme asiakkaillemme personoituja ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa, että heillä on käytössä sopivimmat tuotteet. Kun käytössä on oikean kokoinen, laatuinen ja juuri siinä käytössä parhaiten toimiva tuote, varmistamme, että käyttömäärä on optimi. Liian pieni tuote tarkoittaa yleensä isompaa käyttömäärää ja liian iso tuote puolestaan isompaa jätemäärää ja samalla myös liiallista käytetyn materiaalin määrää.

Kun vaakakupissa verrataan lyhytkäyttöistä, vastuullisesti valmistettua tuotetta, jonka valinnassa on käytetty asiantuntijan apua, on helppo todeta, että kertakäyttöinen lautasliina on vastuullinen valinta. Toki voimme puhua vain oman toimintamme näkökulmasta – kaikki lautasliinamme valmistetaan tehtaallamme Porissa. Se miten muualla tuotteet valmistetaan, suunnitellaan ja valitaan, vaikuttaa edellä mainittuihin tekijöihin.

Kaikki valmistamamme lautasliinat voidaan käytön jälkeen hävittää muun biojätteen kanssa. On tärkeää, että tiedämme tuotteen elinkaaren. Käyttämämme materiaali kuuluu uusiutuviin luonnonvaroihin, tulee lähimetsistä ja käytön jälkeen hävitetään biojätteenä. Vastuullista ja selkeää!

On tilanteita, joissa puuvillainen tuote voi olla paras tai jopa ainoa vaihtoehto. Mikäli tuotteelle on kuitenkin vaihtoehtoja, kannattaa pohtia millaisen valinnan tekee. Vaatikaa valmistajilta enemmän tietoa ja käyttäkää asiantuntijuuttamme hyödyksenne. Me olemme täällä Fiblonilla teitä varten!

Kestävämpää maailmaa liina kerrallaan!

Kommentointi on suljettu

Simple Share Buttons