Minun työlläni on merkitystä

Fiblon osallistuu Suomalaisen Työn Liiton Made by Finland kampanjaan. Kampanja kutsuu kaikki suomalaiset keskustelemaan omasta työstään ja jakamaan suomalaisen työn tarinoita.

Kampanjan kautta haluamme kannustaa kaikkia suomalaisia olemaan ylpeitä itsestään, toisistaan ja osaamisestaan. Jokaisen työllä on merkitystä ja yhteiskunnan kannalta juuri työllä rakennetaan hyvinvointia Suomeen, myös seuraavat 100 vuotta.

Työntekijän kannalta on tärkeää kokea oma työnsä merkitykselliseksi ja samalla kokea voivansa vaikuttaa omalla työllään tulevaisuuteen, mutta myös nykyisyyteen. Millainen vaikutusmahdollisuus sinulla on omaa työhösi? Kuinka hyvin yrityksenne onnistuu osallistuttamaan henkilökuntansa työn ja tulevaisuuden kehittämiseen?

Työn merkityksellisyydellä on selvä yhteys työntekijän motivaatioon ja haluun kehittää itseään. Toisaalta myös yrityksen valmius ja innokkuus kehittää oman henkilökuntansa taitotasoa luo perustaa työn merkityksellisyydelle.

Itseäni hämmästyttää kerta toisensa jälkeen, miten yhteistyökumppanipalavereiden jälkeen saan kommentteja siitä, miten innostunut olen työstäni. Ja kerta toisensa jälkeen mietin ääneen sitä, miksi kaikki eivät ole työstään innostuneita. Eikö töihin meneminen pitäisi kaikille olla etuoikeus ja ilo enemmän kuin taakka.

Toisaalta, jos en tunne innostusta työhöni, miksi en tekisi asian eteen jotain? Työ on merkittävä osa aikuisen elämää. Omassakin lähipiirissäni on henkilöitä, jotka jokaisen loman jälkeen alkavat heti laskea päiviä seuraavaan lomaan tai jotka sunnuntai-illalla lähinnä kauhistelevat huomista maanantaita.

Made by Finland kampanjan teemat ovat itseluottamus, vastuunkanto, ihmisläheisyys ja sinnikkyys. Nämä tekijät ovat myös tärkeitä työn merkityksellisyyden osia.

Itseluottamus merkitsee, että uskomme omiin kykyihimme. Näin syntyy menestystarinoita. Vastuunkanto muistuttaa, että me kaikki, niin yritykset kuin yksilöt, voimme valinnoillamme vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kun jokainen meistä kantaa kortensa kekoon ja toimii vastuullisesti, voimme kaikki paremmin.

Ihmisläheisyys on ennen kaikkea yhdessä tekemistä ja auttamista. Yritykset eivät ole kliinisiä olioita, vaan ne koostuvat meistä ihmisistä. Yritys on yhtä kuin ne ihmiset, jotka siellä ovat töissä: kasvollisia ja tuntevia. Sinnikkyys puolestaan on yritystoiminnan elinehto. Harvat asiat ammutaan suoraan maaliin, vaan tarvitaan kärsivällisyyttä ja kokeiluja, parhaimmillaan uusia ratkaisuja.

Näitä kaikkia teemoja tarvitaan myös merkityksellisen työn rakentamisessa. Huolehditaan, että teemme kaikki omasta työstämme siinä määrin merkityksellistä kuin on mahdollista – kantamalla oma kortemme kekoon.

Suomalaista työtä myös seuraavat sata vuotta.

#madebyfinland #suomi100 #työnilo #vastuullisuus

 

Kirjoittaja on toisen polven perheyrittäjä, joka jaksaa innostua omasta työstään aamu toisensa jälkeen.

 

Kommentointi on suljettu

Simple Share Buttons