Kannattaako vai kangistaako vastuullisuus liiketoiminnassa?

Vastuullisuus liiketoiminnassa on kiihtyvään tahtiin kasvava trendi ja mediassa on harva se päivä kirjoituksia aiheesta. Useimmat yritysjohtajat eivät enää selviä ilman keskustelua yrityksensä vastuullisuudesta. Mutta onko se vain merkityksetöntä hömppää vai hyvän liiketoiminnan ajuri?

Harvard Business Review kirjoitti joulukuussa siitä, miten käsitys kestävästä liiketoiminnasta kehittyy erittäin nopeasti. Teema kattaa jo laajasti yrityksen kyvyn hallita sekä ympäristöllisiä että monitahoisia sosiaalisia haasteita.

Cone Communications toteaa vuoden 2017 vastuullisuusselvityksessään  että ”2017 will be remembered as the year that corporate social responsibility (CSR) was redefined. Although CSR will always be grounded in business operations – from water conservation to supply chain transparency – recently, the stakes have gotten a lot higher.” Valtaosa haastatelluista toivookin, että yritykset ottavat tehtäväkseen ajaa sosiaalista ja ympäristöllistä muutosta ja ottavat kantaa sosiaalisiin epäkohtiin.

Mitä vastuullisuus sitten tarkoittaa? Onko se tärkeää?

Vastuullisuus on kuitenkin teemana monelle vielä hämärän peitossa – ei oikein tiedetä, mitä se tarkoittaa käytännössä ja miksi se on tärkeää.

Juuri julkaisemani laaja selvitys vastuullisen liiketoiminnan kannattavuudesta antaa nyt vastauksia näihin kysymyksin. Miten vastuullisuus vaikuttaa liiketoimintamahdollisuuksiin ja taloudelliseen tulokseen? Miltä vastuullinen liiketoiminta näyttää ja minkälaista on aito vastuullisuus?

Selvityksen ytimessä ovat noin 40 haastatteluani  erilaisten ja erikokoisten yritysten, sijoittajien, hallitusammattilaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Haastatteluiden tavoitteena on ennen kaikkea tarjota yrityksille toimialasta riippumatta inspiraatiota, ideoita, hyviä esimerkkejä ja uusia ajatuksia vastuullisesta liiketoiminnasta.

Raportti käy myös läpi tutkimuksia ja muita selvityksiä vastuullisuuden vaikutuksesta liiketoiminnan menestykseen.

Julkaisuni on kaikkien luettavissa ja jos haluat oman kopion, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen michaela.ramm-schmidt@whyco.fi. Esittelen myös mielelläni selvitystä esimerkiksi johtoryhmille tai erilaisissa tilaisuuksissa, joten soita ja sovi aika (040 525 0509). Takaan, että saat uusia ideoita ja inspiraatiota!

Poimintoja julkaisusta

Kestävä kasvu ja pitkäjänteinen menestys

Vastuullisen liiketoiminnan todellisen sisällön sisäistänyt yritys on oivaltanut, että vastuullisuus tuo uusia näkökulmia liiketoimintaan ja tarjoaa loistavia mahdollisuuksia kasvattaa yritystä kestävästi ja parantaa tulosta pitkäjänteisesti.

Useissa haastatteluissa totesimme, että kestävän liiketoiminnan keskiössä on viisas resurssien käyttö. Fiksut yritykset keksivät ansaintalogiikan, jossa lisäarvoa myydään tuottamalla vähemmän ja he ymmärtävät, ettei se sahaa omaa oksaa, kuten Raisio Oyj:n silloinen toimitusjohtaja Jarmo Puputti totesi keskustelussamme viime kesänä. Siirrymme fyysisten tuotteiden kuluttamisesta esimerkiksi palveluihin. Raision kohdalla tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kolesterolia vähentävä vaikutus voidaan ehkä tuottaa muuna kuin tuotteena. Raisio myös ohjaa kuluttajiaan pakkausten hiilijalanjälkimerkinnöillä, koska halutaan kertoa, että tuotteella on muitakin vaikutuksia kuin vain ruoan terveysvaikutukset.

Fiblon näyttää hienoa esimerkkiä viisaasta resurssien käytöstä hyvin pitkälle viedyllä resurssiajattelullaan. Varatoimitusjohtaja Anne Ekbergin mielestä maailmasta pitää saada turha kulutus pois ja siitä pitäisi puhua paljon enemmän. Fiblon tarjoaa aina asiakkaalle ensisijaisesti tuotteita uusiutuvista materiaaleista ja raaka-aineiden säästäminen on tärkeää. Fiblon tekee myös paljon töitä sen eteen, että asiakas valitsisi sellaisen tuotteen, jota kuluisi mahdollisimman vähän. Joku saattaa toki ihmetellä sitä, miksi yritys lähtee tällä tavalla sahaamaan omaa oksaansa vähentämällä asiakkaan ostoja. Fiblon on kuitenkin oivaltanut, että näin se osoittaa asiakkaalle haluavansa asiakkaansa parasta ja olevansa asiakkaan kanssa samassa veneessä. Arjen konkreettinen vastuullisuus rakentaa luottamusta.

Neste Oyj:n läpikäymä liiketoiminnan valtava muutos on myös oiva esimerkki siitä, miten tulevaisuuden yritys huolehtii toimintaedellytyksistään ja samalla uudistaa resurssien käyttöä kestävämmäksi. Nesteen vastuullisuusjohtaja Johan Lunabba kertoi haastattelussamme yhtiön uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnasta, joka myös syö yhtiön perinteistä liiketoimintaa. Neste näkee kuitenkin, että tämä on ihan välttämätöntä, koska muuten yritys olisi näivettynyt. Kyse on myös megatrendeistä. Ne voidaan joko sivuuttaa ja kuolla tai sitten niihin mennään mukaan ja tehdään uutta liiketoimintaa.

Myös Nesteen hallituksen puheenjohtaja vuorineuvos Jorma Eloranta on nähnyt omassa työssään, että ihmiset haluavat joka puolella maailmaa kuormittaa ympäristöä vähemmän. Yrityksen tulee jatkuvasti hakea tapoja, joilla voidaan tehdä vähemmästä enemmän.

Erään selvityksen  mukaan tämä tarjoaa yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ainakin 12 biljoonan dollarin edestä.

Julkaisuni kertoo monia muitakin esimerkkejä siitä, miten vastuullisuuden teema on rakentanut menestystä. Voit esimerkiksi lukea siitä, miten pohjanmaalainen hiomatuotteita valmistava Mirka on onnistunut luomaan täysin uutta arvoa asiakkaalle vastuullisuuden avulla ja miten tämä on vahvistanut sen asemaa markkinoilla.

Mitä hyötyä vastuullisuudesta on?

Vastuullisen liiketoiminnan hyödyt vaihtelevat yrityksittäin, mutta haastatteluissa painottuu hyvien työntekijöiden rekrytoinnin helpottuminen ja työntekijöiden parempi sitoutuminen yritykseen. Moni haastateltu kertoo myös, miten vastuullisuus tarjoaa mahdollisuuksia positioida itseään markkinoilla toisin ja se tarjoaa monesti isojakin uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tutkimustenkin mukaan kestävä liiketoiminta antaa etumatkaa suhteessa kilpailijoihin. Vastuullisuus ja kestävä liiketoiminta kasvattavat nykyään myös yrityksen arvoa tuntuvasti. Vastuullisuus ja taloudelliset tavoitteet eivät siis sulje pois toisiaan – hyvä tulos ja vastuullinen liiketoiminta kulkevat käsi kädessä.

Vastuullisuus ei ole kaavamaista

Vastuullisuus näyttäytyy eri yrityksissä eri tavalla, eikä asiaa voi lähestyä kaavamaisesti. Hyötyjen, vaikuttavuuden ja uskottavuuden näkökulmasta on kuitenkin keskeistä, että vastuullisuus lähtee yrityksen liiketoiminnasta. Se tulee viedä aidosti päätöksentekopöytiin, arvoihin ja johtamiseen.

Tulee myös ymmärtää, mitä vastuullisuus tarkoittaa juuri tälle yritykselle ja miksi se on yritykselle tärkeää. Väärä tai liian kapea lähestymistapa voi ajaa hyödyttömään ja hallinnollisesti raskaaseen sustishumppaan, jossa vastuullisuus on liiketoiminnasta irrallista sanahelinää ja hyödytkin jäävät saamatta.

Kyse on ennen kaikkea näkökulmista, asenteista ja halusta rakentaa liiketoimintaa vastuullisesti, koska se on oikein. Myös yrityksen johdon tulee kokea asian omakseen, toimitusjohtajaa myöten.

Vastuullinen liiketoiminta rakentuu aidoimmillaan kahdesta yhtä tärkeästä elementistä, jotka tukevat toisiaan.

1. Vastuullisen liiketoiminnan ytimessä on yrityksen vastuullinen tarkoitus ja tehtävä. Yrityksen päätehtävä kytkeytyy silloin ympäröivään yhteiskuntaan ja se ratkaisee jotakin ongelmaa tai täyttää jotakin tarvetta, joka maailmalla on.

2. Sen lisäksi kaikkia yrityksen perustoimintoja tulee johtaa vastuullisesti ja toiminnan vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan tulee huomioida. Tämä rakentaa sen luottamuksen, jonka yritys tarvitsee menestyäkseen.

Kun nämä osatekijät ovat kunnossa, vie liiketoiminta sekä yritystä että yhteiskuntaa eteenpäin, koska intressit ovat linjassa ja kumpikin voittaa, kun asioita tehdään oikein.

Vastuullisuuden vahvistaminen liiketoiminnassa on matka. Välillä tulee epäonnistumisia eikä kaikki ole heti valmista. Tärkeää on kuitenkin, että yrityksellä on halu toimia vastuullisesti, sitä pohditaan riittävän syvällisesti ja työtä tehdään määrätietoisesti.

Michaela Ramm-Schmidt,

WhyCo Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja

Olen maailmaan intohimoisesti suhtautuva optimisti, jota ajaa vahva halu vaikuttaa ja parantaa maailmaa – kestävä liiketoiminta on iso mahdollisuus. Haluan nähdä kätteni jäljet ja olen valmis näkemään sen eteen paljon vaivaa. Minusta sanotaan, että hahmotan isot kokonaisuudet ja olen analyyttinen sekä ratkaisukeskeinen. Ydinosaamistani on rakentaa hyvä perusta kasvulle ja inspiroida yrityksiä löytämään vastuullisuuden tarjoamat liiketoimintahyödyt. 

Kommentointi on suljettu

Simple Share Buttons