Onko yrityksillä varaa syrjäytyä?

Työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi, kun sillä on merkitystä. Työ tuntuu kiinnostavammalta, kun sen sisältöön pystyy itse vaikuttamaan. Työhyvinvointi lisääntyy, kun voi kokea työssään iloa.

Tässä kolme väittämää, joita on viime vuosina paljon tutkittu ja kaikki todettu paikkansa pitäviksi. Ei ole yhdentekevää, millaisten asioiden parissa tai millaisessa työympäristössä työpäivänsä viettää. Myös työyhteisön tuki on tärkeä, ja yhteisten tavoitteiden pitäisi olla kaikille kirkkaat.

Vastikään Porissa pidetyssä kovan luokan bisnestapahtumassa Hard Talk Festivaalilla nousi esiin moraalinen johtajuus. Työelämään tulevat uudet ikäluokat vaativat johtajiltaan eettisiä ja moraalisia päätöksiä. Tätä kautta myös vastuullisuus saa yrityksissä uusia muotoja. Pelkät vastuuhankkeet ja julkilausumat eivät enää riitä. Vastuullisuus on saatava liiketoiminnan ytimeen.

Jokaisella varteenotettavalla yrityksellä on yhdessä sovitut arvot. Aikoinaan arvoja pohdittiin yritysten johtoryhmissä ja sitten ne jäivät enemmän ja vähemmän kauniiksi korulauseiksi vuosikertomuksiin. Tänään tilanne ei toivottavasti ole yhtä karu. Arvot ovat yrityksen ydintä ja kaiken toiminnan pitää lähteä näistä arvoista.

On myös selvää, että tulevaisuudessa on entistä epätodennäköisempää, että nuoret haluaisivat tai suostuisivat työskentelemään yrityksessä, jonka arvot eivät vastaa omia arvoja. Arvojohtaminen on tullut yrityksiin jäädäkseen.

Tällä hetkellä meillä on suuri huoli kahtiajakautuneesta yhteiskunnasta. Meillä on nuoria, jotka pärjäävät erinomaisesti ja niitä, jotka eivät pääse mukaan. Yrityselämässä alkaa kohta olla sama tilanne. Meillä on yrityksiä, joissa eletään muutoksen harjalla ja luodaan jatkuvasti uusia työkaluja ja toimintatapoja. Mutta meillä on myös yrityksiä, joita johdetaan kuin viisikymmentä vuotta sitten.

On melko selvää, että työvoimapula tulee syvenemään jatkuvasti ja parhailla osaajilla on kysyntää. Tällöin monelle yritykselle voi tulla isona järkytyksenä se, että osaajat haluavat muualle. Ehkä sellaiseen työpaikkaan, jonka yrityskulttuuri on innostavaa ja kannustavaa.

Yrityskulttuuri on yritykselle merkittävä voimavara. Mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan yrityskulttuurista? Wikipedian mukaan yrityskulttuuri on yrityksen käyttäytymisnormien, arvojen, toimintatapojen ja muiden vastaavien tekijöiden muodostama kokonaisuus. Yrityskulttuuri muovautuu pitkän ajan kuluessa ja on jatkuvassa muutoksessa.

Yrityskulttuuria ei muuteta käskemällä. Yrityskulttuurin muuttaminen lähtee aina johdosta ja johdon omasta käytöksestä. Jos haluat muuttaa jotain, muutu ensin itse. Siksi kannustavan ja positiivisen yrityskulttuurin rakentaminen on pitkäjänteistä ja sinnikästä työtä. Jokainen yrityskulttuuri pohjautuu yrityksen arvoihin. Eletäänkö teidän työpaikalla organisaation arvoja todeksi?

Onneksi meistä jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa niin yrityskulttuurin kehittämiseen kuin oman työn ilonkin lisäämiseen. Ensimmäinen kysymys itselle voi olla mitä itse tuon mukanani töihin? Helppoja ohjeita ovat: hymyile, kehu, kiitä, kannusta ja tee työsi hyvin. Palaute päivässä pitää mielen virkeänä.

 

Kirjoittaja on toisen polven perheyrittäjä, joka asioiden mennessä pieleen katsoo ensin peiliin.

 

Kirjoitus on julkaistu myös Satakunnan Kansassa 25.11.2018.

Kommentointi on suljettu

Simple Share Buttons