Millaiset ilmiöt vaikuttavat trendeihin vuonna 2020?

Miten maailma oikein makaa? Millaisia muutoksia on tulossa? Mihin suuntaan bisnestä pitäisi viedä?

Melkoisia kysymyksiä pohdittavaksi. Strategin näkökulmasta katson isoja linjoja ja heikkoja signaaleja, mutta eniten tulee pohdittua lyhyemmän ajanjakson ilmiöitä.

Listaan tähän muutamia näkökulmia, joita olen pohtinut viime aikoina.

Uudelleenmäärittelyn ja epävakauden aika

Päällimmäisenä mielessä on valtava asioiden uudelleenmäärittelyn haaste. Vanhat prosessit ja ajatusrakenteet eivät enää toimi. Asiat on määriteltävä uudelleen tässä ajassa ja näissä haasteissa. Taustalla on erityisesti globaali poliittinen kuohunta, esim. Brexit ja tulevat Yhdysvaltojen vaalit. Kiinan valtava infrastuktuurihanke (BRI) jatkuu. BRI eli Belt and Road Initiative on Kiinan hallituksen vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa määritelty kehityshanke, jossa Kiina investoi 900 miljardia dollaria rautateihin, satamiin ja muihin infrastruktuureihin 65 maassa. Pienempinä mielenkiintoisina tapahtumina voisi mainita tulevat Tokion olympialaiset sekä Expo Dubai, jonka Hyperloop Dubain ja Abu Dhabin välillä tuntuu lähes käsittämättömältä.

Poliittinen epävakaus lisääntyy. Uudet digitaaliset teknologiat haastavat meitä jatkuvasti. Geopoliittiset allianssit muuttuvat ja lainsäädäntö näyttää jatkavan kasvuaan. Tämä kaikki aikaansaa meissä helposti pysähtyneisyyttä, vastustusta ja jopa lamaantumista.

Trendiajureiksi on ehdotettu uudelleenmäärittelyn lisäksi välipitämättömyyttä (I do not want to care, I ignore, I am worry free), mitä on lähiaikoina ollut näkyvissä entistä enemmän. Toisaalta epävakaus ajaa meitä myös pakoon nykyisyydestä, hakemaan voimaa perinteistä ja samalla esteettisyylle on noussut lisää tilaa.

Uudelleenmäärittelyä tapahtuu monella alalla. Määrittelemme uudelleen liikkuvuuden (Hyperloop), materiaalit (Heimtextil Trendinäyttelyn materiaalikirjasto), materiaalihävikin ja kiertotalouden, määrittelemme uudelleen teknologioita, mutta myös huonekaluja (pienet tilat, kekseliäät tilankäytöt, monitoiminnalliset kalusteet) sekä muodin ja jopa verkko-ostamisen.

Miten kuluttajakäyttäytyminen muuttuu?

Trendien puolella katse siirtyy Aasiaan ja Afrikkaan. Tämä näkyy kuoseissa, väreissä ja tekniikoissa.

Ihmiset hakevat ravintolakäynnistä entistä enemmän elämyksiä. Ravintolaan ei tulla vain syömään. Immersio on lyönyt itsensä läpi myös ravintolapuolella. Uudenlaiset konseptit kuten Waka Haiku Setsugekka Japanissa vievät elämyksellisyyden uudelle tasolle.

Aikaisempi FOMO on muuttunut muotoon JOMO eli pelko siitä, ettei ehdi kaikkea, onkin muuttunut iloksi siitä, että ei tarvitse ehtiä kaikkea. Hakeudumme tärkeimmän ja syvemmän äärelle.

Ilmastonmuutos on läsnä kaikkialla. Haluamme itse tehdä valintoja, jotka ovat ilmastoystävällisiä. Esimerkkinä uusi Arctic Blue Resort hotellikonsepti Kontiolahdella.

Asiakaskokemus oivalletaan uudella tavalla. Sen pitää olla sujuvaa ja vaivatonta – kitkatonta, kuten Roger Dooley sen määrittelee. Verkko-ostamisessa yksikin ylimääräinen klikkaus aiheuttaa poistumisen jo lähes varmasta ostopäätöksestä.

Personoinnista tulee kilpailuetu. Massaräätälöinti pystytään tekemään nopeasti ja helposti. Erottautuminen on elinehto.

Väreistä sininen peilaa luottamusta, johon tällä hetkellä on valtava kaipuu, koska se on vahva epävakauden vastavoima.

Suunnataan katse yksinkertaistettujen ilmiöiden taakse

Asiat ovat kompleksisia ja juuri siksi asioita on helppo yksinkertaistaa liikaa: kertakäyttöinen on huonoa, muovi on huonoa, kiertotalous on ehdoton hitti.

Asiat eivät ole joko tai vaan enemmänkin sekä että. Meidän pitää nähdä yksinkertaisten asioiden taakse. Itse asiassa kertakäyttöisyys on tietyissä materiaaleissa välttämätöntä riittävän hygienian saavuttamiseksi. Kertakäyttöisyys voikin olla vastuullisuutta, kun tehdään viisaita valintoja ja huolehditaan, että oikeat tuotteet ovat oikeassa käytössä. Sen sijaan pikamuoti ei ole vastuullista eikä myöskään tuotteiden käyttämättä jättäminen, mikä johtaa väistämättä hävikkiin. Erityisesti hävikin vähentäminen on mitä suurinta vastuullisuutta.

Muovittomuus ei ole itseisarvo, koska esimerkiksi muovinen pakkaus voi olla merkittävin hävikin estäjä ja luonnonvarojen järkevän käytön mahdollistaja. Tekstiilinen ostoskassi ei ole enää vastuullinen valinta, jos niitä on kaapissa 50. Paperinen ostoskassi ei puolestaan kestä sadepäivän ostoskiertelyä vaan pahimmillaan vastaostetut vaatteet likaantuvat ennen kotiin pääsyä. Joissain olosuhteissa muovinen ostokassi on erinomainen valinta, jos sillä vähennetään hävikkiä.

Kun kaikkea on saatavana koko ajan, koemme helposti ähkyä. Kiinnostus suuntautuu siihen, että vähemmän on lopulta enemmän. Samalla tiedostamme, että kestävyys valinnoissa ei ole helppo tehtävä sekään. Helposti voisi ajatella, että kierrätetty materiaali olisi vastuullisempi valinta. Näin ei kuitenkaan aina ole. Vaatteissa itse asiassa merkittävämpää on lisätä käyttökertojen määrää kuin materiaalin sisältämää kiertokuitua. Kuitupyyhkeissä on ratkaisevaa valita oikea koko ja imukyky sekä pakkaus, joka estää hävikin syntymisen. Lautasliinoissa tärkeintä on valita oikeanlainen tuote käyttöönsä ja varmistaa, että se käytetään monipuolisesti hyödyksi ja sen logistinen hiilijalanjälki jää pieneksi. Kaikki nämä hautaantuvat helposti yksinkertaisten mainoslauseiden taakse. Huomio pitäisi aina kohdistaa olennaiseen. Mutta kuka kertoisi mikä on olennaista?

Parhaimpaan lopputulokseen pääsee helpoiten, kun pyytää asiantuntijan apuun. Vastuullinen ostaja siirtää huomion ostokustannuksista kokonaiskustannuksiin sekä erityisesti siihen lisäarvoon, joka tuotteella ja palvelulla saadaan aikaan. Miksi tuotteita ylipäätään tarvitaan?

Uudelleenmäärittely on itse asiassa mielenkiintoista ja palkitsevaa. On mahtavaa oivaltaa, että asioita voi tehdä paremmin ja fiksummin. On myös motivoivaa huomata, että asiat avautuvat aivan uudella tavalla, kun pystyy näkemään niiden syvyyden ja merkitsevyyden. Ja muistamaan, että asioilla on monia näkökulmia ja jokainen niistä on yhtä totta.

 

Kirjoittaja on toisen polven perheyrittäjä, joka haluaa oppia ymmärtämään erilaisuutta entistä paremmin. Usein ei ole oikeita ja vääriä näkökantoja, pelkästään erilaisia. Tulevaisuuden ennakoimisessa erityisesti.

 

 

Kommentointi on suljettu

Simple Share Buttons