Uskottavaa ja merkityksellistä vastuullisuustyötä – Lautasliinatehtaan raportointipolku

Fiblonin ensimmäinen vastuuraportti julkaistiin vuosilta 2009-2010. Sitä ennen olimme jo raportoineet pyynnöstä vastuullisuuslukuja kansainvälisille asiakkaillemme useiden vuosien ajan.  Meillä oli siis jonkinlainen käsitys siitä, mistä on kyse.

Oman raportin tekeminen oli silti iso urakka. Raportti tehtiin johtoryhmätyönä, jotta kaikki toiminnot saatiin heti alusta pitäen osallistettua projektiin myös jatkoa ajatellen. Raportissa paitsi kokosimme edelliset kaksi vuotta luvuiksi niin nostimme pöydälle seuraavan kahden vuoden tavoitteet. Vastuuraportti oli näin jälkeenpäin katsottuna jo tuolloin meille jotain muutakin kuin pelkkää vastuullisuuden luvuista raportointia. Se oli kattava katsaus yrityksen toimintaan kahden vuoden sykleissä.

Ensimmäiset raportit tehtiin yhdessä Gaia Consultingin kanssa. Gaia fasilitoi muutaman työpajan ja koordinoi työtä myös näiden välillä. Prosessi oli hyvin tehokas ja meille erityisen sopiva. Itse raportti tehtiin GRI-kehikkoon ja selkeästi kansainvälisille sidosryhmillemme.

Näin raportoimmekin ensimmäiset kuusi vuotta. Sitten meistä alkoi tuntua, että asiassa ei edetä, vaan pyöritään samojen mittareiden ympärillä pieniä edistyksiä tehden. Teimme paitsi olennaisuusanalyysin myös oivallista itsepohdintaa siitä, mitä haluamme tällä työllä saada aikaan. Vaikuttavuus nousi voimakkaasti työmme keskiöön. Pienenä yrityksenä resurssit tulevat koko ajan vastaan, kun työtä on paljon, mutta tekeviä käsiä vähän.

Vastuullisuusviestintään journalistinen ote

Otimme ison askeleen, kun vuosien 2015-2016 raportti tehtiin uudella tavalla. Halusimme siirtyä enemmän tarinan kerronnan muotoon. Uusi raporttimme oli journalistinen. Itse olen tähän raporttiin kaikkein tyytyväisin. Siinä näkyi iso viestinnällinen hyppäys. Asiat voi kertoa myös kiinnostavasti ja innostavasti. Pienenä yrityksenä meillä oli tähän mahdollisuus.

Kaikki raporttimme on rakennettu arvojemme ympärille. Aivan kuten koko yrityksemme toiminta muutenkin. Tätä valintaa pidän yhtenä onnistumisemme avaimena. Ei lähdetä mukaan muiden antamiin kehikkoihin, vaan otetaan yrityksen oma toiminta keskiöön. Arvojohtaminen on yrityksemme kulttuurin ydin ja nyt vastuullisuus on luonnollinen osa sitä.

Vuosien 2017-2018 raportointi lähti jo selkeästi vaikuttavuuden ytimestä. Miksi raportoimme ja mitä haluamme sillä saavuttaa? Raportointi ei saa olla itseisarvo, vaan sen pitää tuottaa arvoa sidosryhmillemme – niin sisäisille kuin ulkoisille. Tämä raportti tehtiin toiveita kuunnellen ja siitä tuli heti tärkeä työkalu yrityksellemme.

Vastuullisuustyö seuraavalle kehälle

Vuosi 2020 heitti tulevaisuuspolullemme melkoisia esteitä. Suunnitelma vuosien 2019-2020 raportista oli siirrettävä syrjään, kun liiketoiminta joutui uusien haasteiden eteen. Mitä tehdään, kun valtiovalta kieltää asiakkaiden liiketoiminnan osittain tai kokonaan? Nyt jos koskaan oli aika siirtyä eteenpäin ja ottaa sitoumus 2050 todelliseen testiin.

Sitoudumme lisäämään tietoisuutta pöydänkattaukseen ja puhdistukseen käytettävien tuoteratkaisujen vastuullisesta valinnasta. Viisaasti valittu tuote varmistaa maapallon resurssien järkevän käytön. Näin voimme myötävaikuttaa siihen, että seuraavat sukupolvet saavat nauttia ainutlaatuisesta pallostamme. Vastuullisesti valmistettu tuote ei auta, jos tuote ei ole käyttöönsä paras – eli viisas valinta.

Siirsimme fokuksen seuraavalle kehälle – eli sidosryhmiin – entistä voimakkaammin. Oma toimintamme on vakiintunut vastuullisuuden mittareiden näkökulmasta hyvälle tasolle. Sitä pitää toki koko ajan kehittää, mutta sen sisältö on jo integroitu liiketoiminnan mittareihin.

Vastuullisuus on kiinteä osa bisnesälykästä liiketoimintaa

Toimintamme perustuu voimakkaasti vastuulliseen yrityskulttuuriin. Henkilökunnan osallistaminen ja työnilo muodostavat toiminnan pohjan. Asiakkaillemme teemme personoituja, juuri heidän toimintaansa räätälöityjä, ratkaisuja massaratkaisujen sijaan. Hankintaperiaatteemme huomioivat lähituotannon ja logistiikan koko ketjun. Näitä kehitämme joka päivä, koska ne ovat osa yrityksemme arvoja ja liiketoimintaa.

Vastuullisuudessa painopisteemme on siirtynyt entistä enemmän sidosryhmiin. Haluamme tuottaa heille selkeää arvoa sillä, että autamme heitä löytämään vastuullisia ja menestystä lisääviä ratkaisuja. Lautasliinatehtaan 40-vuotinen kokemus antaa syvyyttä ja laaja verkosto myös monipuolista näkökulmaa.

Olemme tehneet useita videoita sidosryhmien avuksi. Niissä avaamme alan hankalaa terminologiaa, jonka toivomme helpottavan arjen valintoja. Olemme luoneet monipuolista sisältöä inspiroimaan vastuullista pöydänkattausta niin blogiimme, verkkosivuillemme kuin laajasti sosiaalisen median kanaviimme. Olemme panostaneet voimakkaasti visuaaliseen viestintään tarjoamalla sidosryhmien käyttöön satoja inspiraatiokuvia. Olemme laatineet Pienen lautasliinaoppaan, jossa tarjoamme vinkkejä arjen valintoihin. Olemme käyneet eri yrityksissä ja organisaatioissa kertomassa vastuullisuudesta niin käytännön tekoina kuin sparraamassa eri organisaatioita omassa vastuullisuustyössään. Olemme myös jalkautuneet oppilaitoksiin kertomaan kestävän kehityksen vaihtoehdoista. Tätä työtä olemme onnistuneet tekemään niin virtuaalisesti kuin fyysisesti.

Olemme myös verkostoituneet laajasti pitääksemme oman tietotasomme ja ymmärryksemme mahdollisimman laajana ja syvänä. Teemme jatkuvaa strategiatyötä hallituksessa, jotta pysymme ketteränä ja reagointikykymme olisi ylivoimainen.  Raportointia jatkamme, jos sidosryhmät pitävät sitä tarpeellisena ja itse koemme siitä olevan hyötyä. Vastuullisuudesta viestimistä teemme koko ajan aktiivisesti. Vastuullisuus on toimintamme keskiössä joka tapauksessa ja fokuksemme edelleen arvontuottamisessa – kestävämpää maailmaa liina kerrallaan.

 

Kirjoittaja on toisen polven perheyrittäjä, jonka sydän sykkii vastuullisuudelle ja joka inspiroituu uusista ideoista aamusta iltaan.

Kommentointi on suljettu

Simple Share Buttons