Fiblon antaa asiakkailleen asiantuntijuutta ja lisäarvoa monikanavaisesti

fiblon-088_netti

Porilainen perheyritys on toiminut vastuullisesti jo paljon ennen kuin vastuullisuus tuli kaikkien huulille. Vastuullisuus on yhtä luonnollinen toimintatapa kuin tuotteiden ympärillä oleva asiantuntijuus.

– Emme myy vain tuotetta. Annamme asiakkaalle asiantuntijuutta, näkemyksiä, ideoita ja uusia tapoja toimia, joilla he voivat jättää pysyvän jäljen omille asiakkailleen, kertoo Fiblon Oy:n viestintä- ja markkinointijohtaja Anne Ekberg.

Vastuullisuus on Fiblonissa tekoja. Arvoajattelu on tekijöiden selkärangassa. Ne näkyvät yhtiön johtamisessa ja kaikissa teoissa.

– Vastuullinen toimintatapa vaatii laajaa jalkauttamista ja vastuullista yrityskulttuuria. Pohjalla on ensisijaisesti luottamus ja rohkeus. Johdon on annettava valta ja vastuu operatiiviselle tasolle ja huolehdittava, että jokaisen osaaminen on kohdallaan. Näin luottamus voi säilyä ja rohkeus kokeiluihin ja uuden oppimiseen kasvaa.

Vastuullisuus asiakkaalle saakka

Kattaus-, pyyhintä-, ja mukavuustuotteita tuottavassa Fiblonissa luodaan asiakkaalle juuri hänen toimintaansa tukevat ja menestystä luovat konseptit. Toiminnan ydin on löytää asiakkaalle toiminnallisesti paras ja erityisesti muista erottautuva ratkaisu.

– Kun käytössä on oikea tuote, kokonaiskulutus on optimi. Liian pieni tuote johtaa kokonaiskulutuksen kasvuun, joka lisää paitsi kustannuksia myös jätettä. Lisäksi tuotteemme erottaa asiakkaan kilpailijoistaan ja korostaa asiakkaamme brändiä. Me haluamme estää asiakasta tekemästä vääriä valintoja. Huolehdimme siitä, ettei hassata rahaa, eikä rasiteta ympäristöä.

Tuotevalinnoissa mennään asiakkaan liiketoiminnan ytimeen. Valinnoissa otetaan huomioon käyttötapa, asiakkaan prosessit ja tavoitteet.

– Haluamme ohjata asiakasta valitsemaan oikean näköiset ja kokoiset tuotteet, jotka tuottavat loppukäyttäjälle myös visuaalista mielihyvää. On se sitten kattaus- tai pyyhintäliina.

Lisäksi Fiblon on valinnut tuotteilleen ympäristöystävälliset raaka-aineet ja tuotantometodit. Kokonaisuudessaan asiakas saa Fiblonin tuotteista arvoa, jonka voi auki kirjoittaa loppukäyttäjille. Kaikki voittavat.

Yhtiön uusilta verkkosivuilta asiakas löytää paljon tietoa tuotteista, tuotteiden profiloinnista ja Fiblonin toiminnasta sekä liiketoiminnan kehittämisestä.

– Asiantuntijuutemme on jaettavissa. Haluamme olla osana asiakkaidemme arkea – pintaa syvemmällä. Teemme sitä monikanavaisesti kohtaamalla, Anne toteaa.

Simple Share Buttons