Huomion kohteeksi ihminen ja ympäristö

Yritysvastuusta puhuttaessa pitäisi päästä eroon ylenpalttisen hienoista sanoista, sanoo Fazerin Nina Elomaa. Yksinkertaisimmillaan vastuullisuus on työkaverin huomioimista arjessa. Globaalissa mittakaavassa on kyse luonnonvarojen suojelusta.

Fazerilla eletään yritysvastuuohjelmaa todeksi. Se tarkoittaa, että vastuullisuus on yhdistetty jokaiseen konsernin liiketoimintaan ja jokaiseen tekoon arjessa. Se on järkevyyttä, taloudellisuutta ja tehokkuutta. Vastuullisuuden merkitys näyttäytyy paitsi lukuina, myös arvoina, asenteina ja esimerkkeinä.

– Yritysvastuun kautta ymmärretään helpommin yritysten osallisuus yhteiskuntaan. Yritykset tuovat ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Teemme käytännön ratkaisuja asioihin, joilla on ympäristövaikutuksia. Yrityksiltä myös odotetaan yhä vastuullisempia tekoja niin sidosryhmien kuin kuluttajienkin suunnilta, Fazerin yritysvastuujohtaja Nina Elomaa sanoo.

Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia raaka-aineiden alkuperästä ja ruuantuotannon kestävyydestä.

– Ravintoa tuottavana yrityksenä meitä kiinnostaa terveys- ja hyvinvointi; se mitä ihmiset suuhunsa laittavat. Raaka-aineiden eettisyys huomioidaan niin hankintaketjuissa, eikä turvallisuudesta ja laadusta saa tinkiä.

Kunnia vedelle ja raaka-aineille

Luonto tarjoaa resurssit, joiden ansiosta ravintoon saadaan raaka-aineet. Ilman hyvää maaperää laadukasta ruokaa ei ole. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on Fazerille merkittävä asia paitsi liiketoiminnan, myös ruuan laadun näkökulmasta.

– Ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, miten laadukkaita viljelykasvit raaka-aineina ovat, minkä hintaisia ne ovat tai saadaanko niistä raaka-ainetta ylipäänsä ollenkaan. Ympäristöä on kunnioitettava ja sen tarjoamia varoja on käytettävä viisaasti välttäen hukkaa. On yksinkertaisesti väärin ympäristöä kohtaan, jos olisimme huolimattomia raaka-aineiden käytössä.

Fazerin tavoitteena on ehkäistä luonnon monimuotoisuuden katoamista. Lähivuosina huomio kohdistetaan erityisesti veden järkevään käyttöön.

– Tuomme näkyväksi, missä kaikkialla olemme veden kanssa tekemisissä. Kuinka paljon esimerkiksi vettä vaaditaan, kun kaukaa tulevaa raaka-ainetta tuodaan Suomeen? Tuleeko vesi alueelta, jossa vettä on vähän ja mitä riskejä siihen liittyy?

Ruokahävikkiin pyritään Fazerin ravintolaliiketoiminnassa vaikuttamaan luovuudella ja herättelyllä.

– Tavoite on, ettei arvokasta ravintoa heitettäisi missään vaiheessa pois. Tämä ulottuu myös ruokailijan valintoihin. Haluamme auttaa ravintolassa kävijää niin, ettei hän ottaisi lautaselleen enempää kuin mitä syö.

Paremmat teot kantavat kauas

Elomaa on vakuuttunut, että Suomessa tehdään paljon työtä vastuullisuuden edistämisen eteen. Asioita ei vain aina hahmota vastuullisuuden kautta.

– Kannattaa miettiä, millä keskeisillä teoilla on omassa liiketoiminnassa vaikutus ympäristöön ja välttää asian monimutkaistamista. Oma porukka kannattaa kerätä kasaan ja yhdessä miettiä, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Muun muassa Fiblonilla vastuullisuus on onnistuttu yhdistämään erottamattomaksi osaksi tekemistä, toteaa Elomaa Fiblonista, jonka kanssa yhteistyökumppanuus on kestänyt pitkään.

Yritysvastuun merkityksellisyys ulottuu työntekijäkokemukseen ja maineeseen.

– Yhteiskuntavaikutukset ovat moninaiset. Fazerkin tuottaa arvoa muun muassa työpaikkojen, maksettujen verojen ja hyvin tehtyjen, elämää helpottavien tuotteiden ja palveluiden kautta.

Työntekijälle on iso merkitys, voiko hän tuntea ylpeyttä omasta työpaikastaan. Senkin takaaminen on yritykseltä vastuullisuutta.

 

OLE AINA LÄSNÄ TEKEMISESSÄ

Vastuullisuus on arjen tekoja. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus ja velvollisuus toimia vastuullisesti. Nina Elomaan yksinkertaisen kauniilla vinkeillä voi paremman tulevaisuuden tekemisen aloittaa työpaikalla heti:

  • Välitä kollegastasi. Huomioi työkaveri joka päivä.
  • Tee työsi huolellisesti ja hyvin. Pidä huolta työympäristöstäsi.
  • Käyttäydy kauniisti. Ole ystävällinen ja avulias.
  • Tunne ylpeyttä omasta ja työkavereiden tekemästä työstä.

 

Artikkeli on julkaistu Fiblonin asiakas- ja sidosryhmälehdessä 1/2017 nro.

Simple Share Buttons