Innovointi on Fiblonin suuri vahvuus

Innovointi lentokenttä Travel Softlin Fiblon

Finnair & Fiblon, tiivistä yhteistyötä  jo yli 30 vuotta

Elettiin 1980-luvun alkua, kun Finnair tilasi Fiblonin perustaneelta Pertti Ekbergiltä lentokoneen istuimissa käytettäviä niskaliinoja. Pertti ei tyytynyt kopioimaan vanhaa, vaan kehitti Finnairille uuden ratkaisun liinan kiinnittämiseksi. Tuosta innovaatiosta alkoi tiivis yhteistyö, joka on kestänyt jo kolmen vuosikymmenen ja yhden sukupolvenvaihdoksen ajan.

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Fiblon on perehtynyt syvällisesti Finnairin liiketoimintaan ja sen catering-palveluihin. Fiblonilaiset käyvät säännöllisesti paikan päällä katsomassa miten tuotantoketju Finnairilla toimii. Työntekijöiden kuuleminen ja tuotteiden käsittelyn näkeminen käytännössä ovat synnyttäneet useita uusia ideoita.

Syvälle menevä yhteistyö on mahdollista molemminpuolisen luottamuksen ansiosta. Finnair Catering Oy:n materiaalihallinnosta vastaava Inko Jansson arvostaa Fiblonin aktiivista tapaa toimia. ”Sen huomaa, että Fiblonin liikeideassa selkeänä osatekijänä on asiakkaan kuuleminen ja tärkeänä pitäminen. Arvostan sitä, että asiat eivät jää puheeksi vaan ne selvitetään. Jos jokin on mahdotonta, niin se myös kerrotaan suoraan, eikä mikään jää epämääräisesti riippumaan ilmaan. Tällaisia toimittajia ei kovin montaa ole”, Jansson kiittelee.

Finnair Catering on halunnut Fiblonin osallistuvan tuotekehitykseen ja Fiblon on tehnyt oma-aloitteisesti lukuisia ehdotuksia uusista tuotteista ja toimintatavoista. ”Vaikka tuotteet ovat tietyssä mielessä yksinkertaisia, niin Fiblonin tuotekehitys on hyvin aktiivista. He pystyvät myös reagoimaan toiveisiimme todella nopeasti. Innovointi on Fiblonin suuri vahvuus.”

Logistisen ketjun hallinta takaa taloudellisuuden

Fiblon toimittaa Finnairille istuinten niskaliinoja, lukuisia erilaisia lautasliinoja sekä tarjotinliinoja. Näissä tuotteissa volyymit ovat suuria, joten logistisen ketjun optimointi on tuotteiden kokonaistaloudellisuuden kannalta oleellista.

Kaikki tuotteet, pakkaukset ja logistiikka on räätälöity Finnairin toiveiden mukaan. Tuotepakkauksia on kehitetty jatkuvasti, mikä auttaa lisäämään sekä logistiikan sujuvuutta että loppukäyttäjien työn mukavuutta. ”Fiblon on ottanut kantaakseen paljon vastuuta koko prosessista. Toimitusketjun hallinnan kannalta on suuri apu, kun tilauserät ja kuljetukset on optimoitu. Tuotteissa on valtavat volyymit – puhutaan miljoonista kappaleista vuositasolla – joten tavaravirran tasaisuus on hyvin tärkeää”, Inko Jansson toteaa.

Cateringin lisäksi Fiblon on tarvittaessa suoraan yhteydessä Finnairin visuaalisesta suunnittelusta vastaavan osastoon, jotta tuotteiden ulkonäkö vastaa Finnairin brändiä. Viimeisimmän brändiuudistuksen yhteydessä uusittiin mm. niskaliinoissa näkyvä Finnairin F-tunnus. ”Niskaliinat ovat pieni, mutta näkyvä asia lentokoneissa, joten uudet tunnukset haluttiin heti käyttöön. Liinat saatiinkin Fiblonilta melkein lennosta”.

Tärkeä osa Fiblonin toiminta-ajatusta on ympäristön huomioiminen kaikissa tuotantoketjun vaiheissa. Myös Finnair Cateringilla asiaan kiinnitetään huomiota. ”Painotamme ympäristöasioita koko ajan enemmän ja pyrimme siihen, että mahdollisimman suuri osa tuotteista olisi kierrätettäviä. Fiblonilta saamme riittävästi tietoa materiaaleista ja painatuskemikaaleista sekä niiden käsittelystä. He ovat myös näissä asioissa hyvin ajan hermolla”, Finnair Cateringin Inko Jansson toteaa.

Tutustu Travel Softlin tuotteisiin

Simple Share Buttons