Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Olemme pieni yritys, mutta edelläkävijä vastuullisuusasioissa. Olemme raportoineet GRI- järjestelmän mukaisesti kuuden vuoden ajan  – aina kahden vuoden periodin kerrallaan (2009-2010, 2011-2012 ja 2013-2014).

Tiedämme oman toimintamme hiilijalanjäljen tarkkaan ja se on hyvin pieni. Istuttamalla noin 120 puuntainta vuodessa kompensoimme oman toimintamme vaikutukset. Meidän on vaikea vähentää enää oman toimintamme ympäristövaikutuksia, mutta toki olemme tehneet paljon tekoja, jotta olemme päässeet tähän tilanteeseen.

Olemme valmistaja ja tuotantomme on Suomessa. Kaikilla tuotteillamme on avainlippumerkki ja aina kun mahdollista (tuotteille on olemassa hakukriteerit) tuotteemme ovat joutsenmerkittyjä.

Olemme pitkään tehneet paljon töitä henkilökunnan osallistuttamisen parissa. Meillä on matala organisaatio ja henkilökunta pääsee vaikuttamaan sekä omaan että yrityksen toimintaan koska tahansa. Tästä hyvänä esimerkkinä yrityksemme luoma YTA (yhteisten tavoitteiden asetanta) prosessi. Panostamme myös paljon koulutukseen ja itsensä kehittämiseen. Toteutimme 2013-14 ison koulutusprojektin, jossa työntekijöidemme keskimääräinen koulutukseen käytetty tuntimäärä oli ensimmäisenä vuonna 49 tuntia ja toisena 45 tuntia. Suomen Tekstiili ja Muoti Ry:n julkaisusta Vastuunkantajat löytyy hyvä katsaus sosiaalisen vastuun näkökulmaan Fiblonilla.

Vastuullisuus on meillä asenne. Olemme omassa toiminnassamme tehneet paljon, jotta se toteutuu. Nyt haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään viisaita valintoja ja sitä kautta lisäämään vastuullisuutta omassa toiminnassaan. Tärkeintä on antaa riittävästi tietoa valintojen pohjaksi. Ravintola-alalla on vielä tyypillistä, että tuotteita valitaan kustannuspohjalta ja tuloksena voi olla täysin väärä tuote väärässä käytössä. Näin käytetään maapallon resursseja turhaan ja tuotetaan samalla ylimääräistä jätettä. Kun tuote siirtyy kustannuksesta lisäarvoksi, tehdään viisaita – kestäviä valintoja. Tästä haluamme viestiä ja lisätä sidosryhmiemme tietoisuutta.

Osallistuimme Viisas Valinta konseptilla FIBSin biodiversiteettikilpailuun ja saimme tuomaristolta kiitettävää palautetta. Lue tästä lisää kilpailusta.

Suurin osa yrityksistä keskittyy vielä parantamaan hankintaketjun tai valmistusprosessin vastuullisuutta. Me olemme sen jo tehneet ja siirtyneet seuraavalle tasolle.

Tukeaksemme tätä työtä olemme tehneet kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen.

Simple Share Buttons