Tarvitsemme lisää vastuullisuustekoja – emme julistuksia

fiblon-029

FIBSin vuoden 2016 yritysvastuututkimuksen tulokset on julkistettu. FIBSin yritysvastuututkimus on Suomen laajin yritysten vastuullisuutta kartoittava kyselytutkimus.

Tutkimuksen seitsemän avaintulosta ovat seuraavanlaisia:

1.Asiakkaiden sekä omistajien ja sijoittajien merkitys yritysten vastuullisuuteen vaikuttavina toimijoina on lisääntynyt selvästi.

2.Työelämäkäytännöt ovat yritysten olennaisin yritysvastuuteema.

3. Maineenrakennus on edelleen tärkein syy panostaa vastuullisuuteen ja suurin liiketomintahyöty.

4. Vastuullisuuden johtamiskäytännöt ovat yleistyneet.

5. Yritysten käytännön teot ovat lisääntyneet lähes jokaisen vastuullisuusteeman osalta.

6. Toimitusketjun hallinta on edelleen yritysten suurin vastuullisuushaaste.

7. 90% yrityksistä arvioi vastuullisuuden merkityksen kasvavan lähitulevaisuudessa.

 

Vastuullisuustutkimuksen lopuksi FIBS listaa omat suosituksensa, jotka ovat seuraavat:

1.Juhlapuheista resursseiksi.

Vastuullisuustyön strateginen merkitys on selkeässä kasvussa ja työn nähdään vaikuttavan yrityksen pitkän aikavälin kannattavuuteen. Vie juhlapuheet toimintaan ja kasvata vastuullisuustyölle suunnattuja resursseja. Mahdollista riittävä tietotaito ja vastuullisuuden strateginen integrointi osaksi liiketoimintaa.

2. Asiakas on kuningas.

Asiakkaiden merkitys vastuullisuustyön liikkeellepanevana voimana vahvistuu. Vastaa asiakkaiden tarpeeseen ja valjasta vastuullisuus kilpailutekijäksi ja erottautumisen välineeksi.

3. Omistajista vahtikoiria.

Toimi viimeistään nyt varmistaaksesi yrityksesi valmius vastata myös omistajien ja sijoittajien suunnalta tulevaan paineeseen. Tuota proaktiivisesti myös omistajille vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

4. Riskien hallinnasta mahdollisuudeksi.

Vastuullisuustyö on vielä pitkälti riskien hallintaa. Valjasta YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden hengen mukaisesti vastuullisuusosaaminen uusien tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen kautta uusiksi asiakkaiksi, markkinoiksi ja liikevaihdoksi. Sitouta koko henkilöstösi kehitystyön toteuttajiksi ja muutosagenteiksi.

Suositukset ovat erinomaisia ja niihin on helppo yhtyä. Fiblonilla koen tärkeimmmäksi kohdat 1 ja 2. Vastuullisuus on ennen muuta tekoja, ei julistuksia. Asiakas on kaiken toiminnan keskiössä nyt ja tulevaisuudessa. Perheyrityksenä omistajat ovat mukana toiminnassa koko ajan. Suomessa valmistavana yrityksenä tiedämme valmistusketjun kuin omat taskumme. Sertifikaatit eivät ole meille olennaisia, vaan tietämys siitä miten asiat tehdään. Samalla luoden merkityksellistä työtä ja luomalla osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja – yhteistyöllä asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kestävämpää maailmaa liina kerrallaan.

Anne Ekberg

Varatoimitusjohtaja, viestintä ja markkinointi

Lue lisää Yritysvastuututkimuksen tuloksista.

Simple Share Buttons