Trendejä haistelemassa

Trendianalyytikko Susanna Björklund

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sitä voi opetella ennakoimaan. Ympäröivää maailmaa tulee silloin tarkkailla monitieteisesti ja laaja-alaisesti monelta eri kantilta. Tulevaisuusajattelijat ovat usein ennakkoluulottomia ja rohkeita tarttumaan vierailta tuntuviin asioihin. He osaavat kiinnittää huomiota nyansseihin ja pystyvät tekemään johtopäätöksiä pienestäkin informaatiomäärästä.

Trendianalyytikko Susanna Björklund etsii muutosta. Hän etsii ympäriltään ilmiöitä ja kiinnittää huomionsa signaaleihin, jotka tuntuvat uusilta. Otollista maaperää etsimiseen on muun muassa siellä, missä on tabuja ja merkittäviä yhteiskunnallisia muutostuulia.

– Toiset ovat herkempiä intuitiolle ja hiljaiselle tiedolle kuin toiset. Intuitio ja subjektiivisuus liittyvät tyypillisesti trendeihin, ei ole olemassa vain yhtä totuutta, Björklund sanoo.

Ihmisillä on tapana kiinnittää huomio heille sillä hetkellä relevantteihin asioihin ja siihen, mitä on viimeksi ollut esillä.

– Aivomme eivät kykene käsittelemään sitä kaikkea informaatiotulvaa, jonka keskellä elämme. Olemme myös sokeita omalle Zeitgeistille eli ajan hengelle. Emme osaa nähdä, miltä visuaaliset asiat ympärillämme, kuten vaikka autot ja huonekalut, näyttävät nyt tai millaisia arvoja meillä on, kun kyseessä on meidän normaalimme, Björklund valottaa. Taaksepäin on helppo katsoa parinkymmenen vuoden päästä.

Trendit tulevat ja menevät

Susanna Björklund arvioi, että trendit vaihtuvat nykyään paljon nopeammin kuin ennen.

Informaatioyhteiskunnassa reaaliaikaisuus tykittää trendejä jatkuvalla syötöllä. Samanaikaisia trendejä on monta, joten yksittäisen trendin merkitys on kenties pienentynyt.

Trendianalyytikko kannustaa yrityksiä olemaan avoimia tulevaisuudelle. Tulevaisuustietoa kannattaa harjoitella tai sitä voi myös ostaa.

Moni kamppailee sen edessä, että pitää tehdä tulevaisuuteen suuntautuvia toimenpiteitä tai päätöksiä, ja pelkää päätösten olevan jo eilisen uutisia.

Laaja-alainen katsominen myös oman tutun toimialan ulkopuolelle voi tuoda vastauksia, samoin innovatiiviset ratkaisut yhteiseen hyvään.

– Iso teema on ilmastonmuutoksen hidastaminen ja erityisesti sen hidastaminen yhdessä jopa kilpailijoiden kanssa lyömällä hynttyyt yhteen. Läpinäkyvyys, yhdessä tekeminen, innovaatiot ja vastuullisuus toivon mukaan lisääntyvät, Björklund pohtii.

Tunteet ratkaisevat

Trendien maailmassa tarkkailu näyttää erilaiselta eri maissa, kulttuureissa ja genreissä. Intiassa, Kanadassa ja Pohjoismaissa voi olla suuria eroja, kuten huippumuodissa ja katumuodissakin.

– Keskity siihen, mikä sinusta tuntuu hyvältä. Älä juokse trendien perässä. Kannattaa luottaa siis omaan tunteeseen ja makuun, Susanna Björklund neuvoo.

Väri on tunne. Tila on tunne. Jopa 80 prosenttia päätöksistä tehdään tunteella.

Värit vaikuttavat meihin, ja pitkään kestäneen skandinaavisen minimalismin jälkeen olemme jo muutaman vuoden olleet menossa kohti kirkkaampia, vahvempia värejä, leikkisyyttä ja rikkaampaa muotokieltä. Väriä voi tuoda elämäänsä kokeilemalla pieniä yksityiskohtia esimerkiksi kattaukseen. Itseänsä voi myös siedättää ja opettaa tottumaan väreihin, jos se tuntuu hyvältä Björklund opastaa.

 

Artikkeli on julkaistu Fiblonin asiakas- ja sidosryhmälehdessä 1/2019.

Simple Share Buttons