Vastuunsa tunteva mestarikierrättäjä

Vastuullisuus on Fiblonin kivijalka. Se käy ilmi paitsi yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa, myös tavassa raportoida avoimesti tunnusluvuista, tuotantomenetelmistä ja yrityskulttuurista. Tuorein vastuullisuusraporttimme kertoo yrityksen arvoista ja toiminnasta tarinoin, joilla haluamme kannustaa muita yrityksiä toimimaan eettisesti. Vastuullisuudesta raportoimme kahden vuoden välein ja nyt se tehtiin neljännen kerran.

– Valmistamme tuotteita, joiden käyttöikä on lyhyt. Se tuo meille korostetun vastuun valmistaa tuotteet mahdollisimman paljon luontoa kunnioittaen ja resurssit tarkasti hyödyntäen, varatoimitusjohtaja Anne Ekberg sanoo.

Kun tavoitteena on valmistaa vain korkealaatuisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia tuotteita, on tarvittavien raaka-aineiden ja tuotannosta syntyvien jätteiden määrä helposti optimoitavissa. Meitä voi oikeutetusti kutsua mestarikierrättäjäksi, sillä merkittävä osa yrityksen jätteistä käytetään uudelleen. Raaka-aineiksi kelpuutetaan vain ne, joiden alkuperä tiedetään.

– Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja ohjaamaan asiakkaitamme mahdollisimman ekologisten tuoteratkaisujen äärelle. Maapallon resursseja käytetään järkevästi, kun tuotteet paitsi valmistetaan ympäristöä kunnioittaen, myös valitaan käyttötarkoitukseensa sopivaksi. Olemme maailman mittakaavassa pieni yritys, mutta vastuullisuusasioissa olemme edelläkävijöitä.


Yhtä suurta perhettä

Vastuu ei ulotu vain prosesseihin ja raaka-ainevalintoihin. Perheyrityksen tärkein voimavara on työntekijät, joista on syytä pitää hyvää huolta. Jotta arvoista yksi tärkeimmistä, työn ilo, välittyisi tehtaan ulkopuolellekin, panostamme henkilöstön hyvinvointiin, työergonomiaan sekä koulutus- ja etenemismahdollisuuksiin.

– Kehitämme toimintaamme koko työyhteisölle tuttujen arvojen ja yhdessä laadittujen tavoitteiden mukaisesti. Osallistumme myös Great place to work –tutkimukseen kolmatta vuotta ja tavoitteemme on olla Satakunnan paras työpaikka vuonna 2020, Ekberg kertoo.

Simple Share Buttons