Viisaita valintoja

Tavoitteenamme on löytää asiakkaalle paitsi toiminnallisesti paras, myös muista erottuva ratkaisu. Yritykset ovat omia yksilöitään ja ne haluavat erottua kilpailijoistaan niissä asioissa, jotka ovat valikoituneet heidän kilpailutekijöikseen. Niinpä he tarvitsevat persoonallisen, omaa toimintaansa tukevan, yksilöllisen ratkaisun.

Tuotetasolla on tärkeää, että asiakkaallamme on käytössään oikea tuote. Esimerkiksi liian pienikokoinen lautasliina johtaa usein kokonaiskulutuksen kasvuun, mikä lisää kustannuksia ja jätettä. Kun tuote personoidaan oikein, se myös erottaa asiakkaan kilpailijoistaan ja korostaa hänen brändiään. Näin asiakas saa samalla loistavaa markkinointia ja näkyvyyttä. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla – ekoteko.

Ravintola-alalla huomio kiinnittyy vielä pitkälti tuotteen ostohintaan. Kokonaiskulutus ja kokonaistaloudellisuus eivät saa sitä huomiota, joka niille kuuluisi. Käyttöön valitaan helposti tuote, joka ei ole siihen optimi ja siitä seuraa turhaa maapallon resurssien käyttöä.

Haluamme lisätä asiakkaidemme tietoisuutta vastuullisen tuotteen valintaan. Kyse ei ole pelkästään vastuullisesta tuotannosta tai vastuullisista raaka-aineista, vaan erityisesti siitä, että oikea tuote on oikeassa käytössä. Vastuullisesti valmistettu tuote ei auta, jos tuote ei ole käyttöönsä paras.

Viisaasti valittu tuote varmistaa maapallon resurssien järkevän käytön. Näin voimme myötävaikuttaa siihen, että myös seuraavat sukupolvet saavat nauttia ainutlaatuisesta pallostamme.

Osallistuimme FIBS ry:n järjestämään kolmanteen yritykset ja biodiversiteettivalmennukseen. Biodiversiteettikato on yksi aikamme suurimpia uhkatekijöitä. On tärkeää, että yritykset ymmärtävät oman toimintansa vaikutukset ja riippuvuussuhteet luontoon. Kurssin aikana teimme oman ekosysteemipalvelut -kartoituksen ja sitä kautta oivalsimme miten riippuvaisia olemme luonnon monimuotoisuudesta. Toivomme, että yritykset ymmärtävät vastuullisuuden käsitteen olevan muutakin kuin avoin hankintaketju ja ympäristöystävällinen tuotanto.  Lue lisää parhaista käytännöistä.

Oma biodiversiteettilupauksemme on lisätä tietoisuutta pöydänkattaukseen ja puhdistukseen käyttävien tuoteratkaisujen vastuullisesta valinnasta. Viisaasti valittu tuote varmistaa maapallon resurssien järkevän käytön. Katso tästä Fiblonin kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.

Simple Share Buttons