Softlin Fiblon

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietoa Oy Fiblon Ab:n ylläpitämistä kontaktirekisteristä

Rekisterinpitäjän nimi

Oy Fiblon Ab
Y-tunnus: 0346548-7

Osoite

Kuljuntie 14
28760 PORI

Rekisteriasioista vastaava henkilö/yhteyshenkilö

Anne Ekberg
sähköposti: anne.ekberg@fiblon.com
puhelin: 020 123 66 62

Rekisterin nimi

Fiblonin sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sähköpostilla tapahtuvan uutiskirjeen ja asiakastiedotteen postitus.

Rekisterin tietosisältö

Henkilökontaktin yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilökontaktin itse antamat tiedot, myyjien syöttämät myynti- ja esittelytapahtumiin liittyvät tiedot, sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto. Jos tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B) Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton.  Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Lisätietoja tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Oy Fiblon Ab, Anne Ekberg, Kuljuntie 14, 28760 PORI
anne.ekberg@fiblon.com

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Lisätietoja tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Oy Fiblon Ab, Anne Ekberg, Kuljuntie 14, 28760 PORI
anne.ekberg@fiblon.com

Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:
Oy Fiblon Ab, Anne Ekberg, Kuljuntie 14, 28760 PORI
anne.ekberg@fiblon.com

Simple Share Buttons