Artikkeli

Luovaa tuhoa ja häiriöitä – 2020-luku on suurien muutosten vuosikymmen

Trendit ovat nopeammin muuttuvia suuntauksia kuin megatrendit, mutta niissäkin on jonkinlaista pysyvyyttä nähtävissä. Sisustamisen toimialatrendit seurailevat toisiaan ja isoja liikahduksia tapahtuu vähän. Teknologia, hyvinvointi, käsityöläisyys, ilmastonmuutos ja polarisoituminen ovat näkyneet trendikatsauksissa jo useiden vuosien ajan.

Miltä Näyttävät Vuoden 2023 Trendit?

Trendit ovat nopeammin muuttuvia suuntauksia kuin megatrendit, mutta niissäkin on jonkinlaista pysyvyyttä nähtävissä. Sisustamisen toimialatrendit seurailevat toisiaan ja isoja liikahduksia tapahtuu vähän. Teknologia, hyvinvointi, käsityöläisyys, ilmastonmuutos ja polarisoituminen ovat näkyneet trendikatsauksissa jo useiden vuosien ajan.

Olen koonnut tähän kirjoitukseen poimintoja ennusteista. Edelleen on syytä muistaa, että markkinat ovat hyvin pirstaloituneet ja eri kohderyhmiin vetoavat eri trendit. Tärkeää on tietää ja valita oma kohderyhmänsä hyvin.

Trendiennusteissa on jonkinlaista painottumista ankaruuteen ja eskapismiin. Hyvinvoinnin rooli näyttäisi hiukan laimentuneen. 2020-kymmenluku tuntuisi olevan isojen muutosten vuosikymmen.

Urban view -toimisto nosti omassa esityksessään neljä trendisuuntausta, jotka ovat englanniksi seuraavat: Altered State, Uplifting Escapism, Age of Sensitivity ja Enchanted.

Altered State

Ensimmäinen suuntaus Altered State pohjautuu jonkinlaiseen negatiivisuuteen. Maapallon tulevaisuus näyttäytyy karulta. Toisaalta siitä löytyy myös ajatus, että edelleen on mahdollista luoda vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Tämä suuntaus korostaa epävarmuuksia ja vastakohtaisuuksia.

Muodissa ja muotoilussa elämme ristiriitojen aikaa. Luonnon monimuotoisuuden varjeleminen nousee tärkeämmäksi kuin koskaan. Raja faktojen ja vaihtoehtoisten totuuksien välillä häilyy. Algoritmit ovat luoneet jo nyt rinnakkaisia maailmoja.

Eri sukupolvet kokevat onnellisuuden eri tavoin. 70% suomalaisista ei luota, että pystyisimme hillitsemään ilmastonmuutosta Pariisissa määriteltyjen tavoitteiden mukaan (tutkimus HS/Kantar).

Tunnemme olevamme ikään kuin eksyksissä (LOST). Äärimmäiset sääilmiöt ovat totta. Tuotantoketjuja vaaditaan läpinäkyvämmiksi. Toisaalta verkkokauppa tekee ostamisen aina vain helpommaksi. Mitä jää jäljelle?

Ennustetaan, että vuoteen 2030 mennessä 70% maapallon väestöstä asuu yli 10 miljoonan asukkaan kaupungeissa. Samalla länsimaalaisia on enää 15% maailman väestöstä. Jättikaupungit rakentuvat pilvenpiirtäjistä ja betonirakennelmista. Inspiroidumme rumuudesta. Esimerkiksi Merihaka Helsingissä voi muuttua halutuksi alueeksi.

Tässä suuntauksessa värimaailman sävyt tulevat maaperästä ja taivaalta. Värit toimivat myös kerroksellisesti.

Rakennusjätteestä tulee raaka-ainetta. Raa’at, kuluneet ja epätäydelliset pinnat nousevat suosituiksi. Tässä taustalla on ajatus luonnonvarojen järkevämmästä käytöstä ja paikallisesti tuotettujen materiaalien suosiminen. Pyritään vahvoihin kontrasteihin. Halutaan samalla rosoisaa ja herkkää.

Tälle suuntaukselle on tyypillistä dystopia, brutalismi, elementaalisuus, harkitsevat valinnat ja rouheat pinnat.

Uplifting Escapism

Seuraavaksi mainittu suuntaus on nimetty Uplifting Escapism, jonkilainen pako todellisuudesta. Tämä suuntaus on myös vastareaktio digitaalisuudelle.

Pohjana on metaversumi eli tulevaisuuden mahdollinen virtuaaliseen todellisuuteen perustuva uuden sukupolven internet, joka hämärtää rajoja fyysisen ja digitaalisen maailman välillä. Tässä suuntauksessa nousevat virtuaalisten tuotteiden suunnittelijat, synteettinen media ja digitaalinen väkivalta. Onko lopputuloksena lisää ahdistuneisuutta?

Keskiössä on inhimillisyys, joka kumpuaa vastareaktiona digitaaliselle ahdistukselle. Taustalla on Covid19 pandemian nostama kiinnostus fyysisen maailman iloja kohtaan.

On eräänlainen ‘time to let go’. Monet haluavat jättää sosiaalisen median. Onko kyseessä antisosiaalinen mediapolitiikka, jonka tavoitteena on suojella asiakkaita vääristyneiltä kauneusihanteilta, kiusaamiselta ja algoritmien kohdistamalta negatiiviselta ja valheelliselta somesisällöltä? Tässä etunenässä on kulkenut esimerkiksi kosmetiikkayritys LUSH.

Tässä suuntauksessa on mukana jo pitkään hypenä toimineet puutarhanhoito ja käsityöt, joilla on päästy eroon kiireen rattaasta. Cottage core eli mökkityyli nousee suosituksi.  Lontoossa on esimerkiksi 15 vuoden jono viljelypalstoille. Eskapismi onkin osittain tavallisesta maalaiselämästä nauttimista. Retkeily ja luonto innostavat edelleen.

Syntyy uusia ryhmiä kuten ”Unlikelyhikers” ja ”Flocktogeher”. Yhteistekemisen merkitys nousee. Esimerkkiä ovat näyttäneet Marimekko & Adidas, Balmain & Netflix tai Gucci & Mattel.

Tässä suuntauksessa palataan rohkeaan värien käyttöön. Värien vaikutus mielialaan ja hyvinvointiin tunnustetaan. Optimistiset sävyt kiinnostavat. Värien avulla on myös mahdollisuus erottua joukosta. Pohjoismaalaiset rakastavat valkoisia liiketiloja, vaikka juuri me tarvitsisimme pitkän pimeän ajan myötä väriä myymälöihin.

Tiedostavat kuluttajat välttävät tuotteita, jotka näyttävät tai tuntuvat massatuotteilta. Kuluttajat ovat valikoivampia ja etsivät esineitä, joihin kokevat yhteyden ja jotka kertovat tarinaa. Muoti kiinnostaakin vasta, kun se on henkilökohtaista ja siksi isoäidin vintagetakki voikin olla huippumuotia.

Upcycling on termi, joka löytyy tästäkin suuntauksesta. Maailmassa on jo niin paljon vaatteita, että ne riittäisivät vaatettamaan kuusi sukupolvea ihmisiä. Maailmassa on nyt enemmän ihmisen tuottamia esineitä kuin eläviä asioita.

Sienien voittokulku materiaalien pohjana jatkuu edelleen. Sienimateriaaleja on tullut runsaasti. Esimerkiksi uusi Tencel Orange Fiber, jossa sitrusmehujätettä käytetään appelsiinikuitu-selluyhdistelmässä.

Tässä suuntauksessa vapautetaan sisäinen lapsi hulluttelemaan ja tuloksena syntyy villejä tekstuuriyhdistelmiä ja räjähtävää optimismia.

Age of Sensitivity

Kolmantena suuntauksena esitellään Age of Sensitivity eli herkkyyden aika. Nimi itsessään pitää sisällään eräänlaisen kaksoismerkityksen: herkkyys voi itsessään olla voimavara oman hyvinvoinnin tueksi, mutta samalla elämme herkästi loukkaantuvaa aikaa.

Taustalla on intiimiys ja monenlaisia menettämisiä: työpaikan menettäminen, läheisen menettäminen ja sosiaalinen pelko, kun palataan normaalimpaan aikaan. Toisaalta kyse on myös toipumisesta – niin henkilökohtaisesta kuin universaalista. Ilmassa on lisääntynyttä tarvetta henkiseen hyvinvointiin ja inhimilliseen tukeen, mutta myös kauneuden ja mukavuuden kaipuu.

Puhumme paljon surusta ja sen eri muodoista. Jotkut väittävät, että seuraava suuri pandemia tartunta-aalto ei ole virus, vaan mielenterveyden pandemia. Aikaisemmin keskityimme enemmän fyysiseen kuntoon, nyt on keskiössä mielen kunto. Tästä esimerkkinä Applen sovelluskaupasta löytyvät yli 10.000 mielenterveyteen liittyvää sovellusta.

Jatkossa meitä saattaa kiinnostaa immuniteettia vahvistavat lomamatkat, joissa meille tarjoillaan juuri oman dna:n pohjalta rakennetut ravinto- ja terapiapaketit. Väitetään, että globaalisti 72% aikuisista valitsee mieluummin rauhallisen kuin jännittävän elämän (Wellbeing for Planet Earth Foundationin aiheesta 116 maassa tekemä tutkimus).

Tällä hetkellä koemme Yhdysvalloissa suuren irtisanomisaallon ja hybridityötapa valtaa maailmaa asiantuntijoiden keskuudessa. Home Comfort on uusi päivän sana.

Ilmastonmuutos ja edessä häämöttävä voimakas luontokato ovat nostaneet uusia haasteita horisonttiin. Koska ongelmat johtuvat edellisten sukupolvien kyvyttömyydestä ja haluttomuudesta ajatella pitkällä aikavälillä, on Walesiin nimitetty tulevien sukupolvien komissaari.

Tässä suuntauksessa materiaaleissa on herkkyyttä ja arvokkuutta: ohut posliini, hienosäikeiset langat ja herkät lasipinnat ovat materiaaleja, joita haluamme vaalia ja pitää niistä hyvää huolta.

Uusi luksus on myös edelläkävijyyttä. Ruohot, siemenet ja kivet valjastetaan rakennusmateriaaleiksi. Luonto ja orgaaniset muodot kohtaavat teknologian, esimerkiksi ylijäävä sahanpuru saa sidosaineeksi mahlan.

Toisaalla on distruptiiviset materiaalit: kasvatetaan puuvillaa soluissa bioreaktoreissa. Soluissa kasvatettu puuvilla kasvaa kymmenen kertaa nopeammin kuin pellolla kasvatettu. Laboratorioissa tapahtuva tuotekehitys on erittäin kiinnostava aihe kokonaisuudessaan. Tästä kategoriasta muistamme hyvin Heimtextil 2020 messujen trendinäyttelyssä esitellyn huippukiinnostavan materiaalikirjaston.

Kiinnostavaa on eläviä viherhiukkasia sisältävä selluloosa- ja proteiinipohjainen tekstiili, joka myös yhteyttää ja voi puhdistaa ilmaa. Tilanjakajia voidaan tehdä esimerkiksi maissista.

Tässä suuntauksessa värit ovat herkkiä ja pehmeitä – lämpimiä sävyjä. Tekstuurit ovat pehmeitä kuten korkki. Kuvamaailmat ovat herkkiä ja romanttisia muuten minimalistisessa ympäristössä.

Muotoilussa korostuu asioiden ja esineiden parittaminen, symmetria ja toisto. Tällä korostetaan yhdessäoloa, turvallisuutta ja ymmärretyksi tulemista. Muotoilussa näkyy siveltimen jälki ja pehmeys. Kuvioissa suosittua vaikkapa pelkistetyt ihmisfiguurit.

Suunnittelussa kiinnitetään huomiota jälleenmyyntiarvoon. Käytettyjen tuotteiden markkinat kasvavat huimaa vauhtia. Huomiota kiinnitetään myös asiakkaan kuuntelemiseen ja suunnitellaan siltä pohjalta tuotteita ja palveluja, jotka kunnioittavat myös heidän pehmeitä puoliaan.

Enchanted

Neljäntenä suuntauksena esiteltiin lumoava Enchanted. Tässä suuntauksessa näkyy ilon ja uuden innovatiivisen ajattelun, fyysisen ja virtuaalisen maailman ja eri aikakausien yhdistäminen. Kyseessä on sukellus lumottuun, mielikuvitukselliseen maailmaan. Sieltä haetaan uusia näkökulmia.

Nyt toimitaan tieteen, taiteen, kulttuurin, mielikuvien ja spiritualisuuden rajamailla. Korona-aikana on lähes unohtunut, miten tärkeitä ovat taide, valo, musiikki, kauneus ja kirjallisuus.

Vaikka tiede kiinnostaa, niin halu paeta todellisuutta ohjaa tätä teemaa. Epämääräisten totuuksien ja merkittävien yhteiskunnallisten muutosten myrskyssä etsitään omituista ja surrealistista tuonpuoleisen tarjoamaa mielikuvituksellisuutta.

Monille aika tarkoittaa henkilökohtaista hengellistä etsintää. Puhutaan esoteerisyydestä ja okkultimista.

Tässä suuntauksessa nousee esiin surrealismi. Väreissä on omituisia sävyjä, jotka yhdessä luovat jotain uutta ja yllättävää. Ajan kerrostumat saavat näkyä sekä muotoilu fyysisen ja digitaalisen maailman rajoilla.

Kuoseissa näkyy pilviä ja taivasmaisemaa. Myös ruskean sävyt ja 70-luvusta ammentava muotokieli kuuluu tähän suuntaukseen. Kauniisti laskeutuvat materiaalit ja ohuet neulokset ja edelleen jatkuva ’all day night wear’ teema.

Edellä esitellyt teemat perustuvat Urban View yrityksen esitykseen vuoden 2023 trendeistä.

Uusia horisontteja

Heimtextil -messujen vuoden 2022 kattoteemaksi nimettiin New Horizons. Horisentteja on esillä neljän vaihtoehdon verran: Deep Nature, Hyper Nature, Beoynd Identity ja Empowered Identity.

Kattoteeman tausta-ajatuksena on ajatus nykymenon kestämättömyydestä: the best way to impact the world is simply not to. Talouskasvu perustuu edelleen luonnonvaroihin ja niiden massiiviseen käyttöön. Meidän pitää luoda uusi maailma, jossa emme tuota jatkuvasti jätettä ja epätasapainoa. Tulevaisuuden ajatus (Mindset of the Future) lähtee siitä, että esineet tehdään kiertoon.

Deep Nature -teemassa haetaan uutta tasapainoa uudelleen oppimisen kautta. Nostetaan esiin pyrkimys enemmänkin low-tech & long-term tyyppiseen ajatteluun. Materiaaleissa haetaan kesyttämätöntä tekstuuria ja eläviä värejä.  Esimerkkeinä orgaaniset kuoret, mikrofibrilloitu selluloosa, palmunlehdet ja biohajoavat materiaalit. Tutkitaan ekosysteemien omia rakenteita ja uudelleen opitaan niistä.

Luonnonmukainen värjäys, sienirihmastot, kookosnahka ja erilaisten ylijäämäbiomassojen käyttö raaka-aineena ovat osa tätä teemaa. Materiaaleja ovat esimerkiksi juutti, pellava, hamppu ja puuvilla.

Toinen teema on Hyper Nature, jossa tarkastellaan luontoa teknologian kautta.

Tässä teemassa näkyy funktionaaliset tekstiilit, valoherkät tekstiilit, digitaaliset ekovärit ja mikroskooppiset rakenteet, väreilevää pintarakennetta, nestemäistä kuviota, luonnonmukaisia rakenteita ja teknisiä kuituja. Responsiiviset materiaalit, kierrätetyt keinokuidut, digitaaliset tekstiilit ja älykkäät tekstiiliuutuudet kuuluvat tähän teemaan.

Beyond Identity teemassa puhutaan enemmän arvoista kuin fyysisistä attribuuteista. Vastuullisuus on koko teeman keskiössä. Pehmeyttä mutta samalla kuitenkin voimakasta. Kertakaikkiaan tiedostavaa kapinallisuutta!

Materiaaleissa näkyy erityisesti vintage-silkki ja -satiini, secondhand tekstiilit, vegaaninen turkis ja levästä tehty nahka. Kuoseissa näkyy puolestaan pehmeys, ilmavuus, luonnonkumi ja luomupuuvilla.

Neljäs teema on Empowered Identity, jossa näkyy voimakas käsityöläisyys yhdistettynä kestävyyteen. Kyseessä on eräänlainen kulttuuriperintöä esittelevä ja siitä ammentava symbolinen, visuaalinen kieli.

Tähän teemaan kuuluu tuftaukset, ristipistot, luonnonmukainen värjäys ja erilaiset pirtanauhat. Villaiset materiaalit, mehiläisvahakäsittelyt, kierrätetyt synteettiset kuidut ja brodeeraukset kuuluvat myös teemaan. Yhteys menneeseen ja käsityöperinteen kunnioittaminen ovat keskiössä. Käsityöperinne on omanlaisensa symbolinen kieli. Tässä teemassa perinteet luodaan uudenlaiseksi designaktivismiksi.

Kaiken kaikkiaan teemoissa ja trendeissä on enemmän aktiivisuutta ja voimaa, tarvetta muutokseen. Vastuullisuus näkyy paitsi kestävissä ratkaisuissa myös inhimillisyytenä teknologian rinnalla. Mielenkiintoisia teemoja ja ennen kaikkea monimuotoisuutta. Pirstaloituneet markkinat pitää ottaa mahdollisuutena ja omat ryhmät pitää valita entistä tarkemmin. Trendeissä on paljon tarttumapintaa ja mahdollisuuksia syväsukellukseen. Vaikka niitä ei veisi omaan liiketoimintaansa sen enempää, löytyy niistä paljon selittäviä tekijöitä uusille ilmiöille ja sitä kautta uusia aihioita jopa bisnesideoihin asti.

Olen tutkaillut trendejä myös näissä kirjoituksissa:

(Tekstiin upotetut kuvat on lainattu Heimtextil tapahtuman sivuilta.)

Kirjoittaja innostuu trendeistä ja ilmiöistä ja yrittää etsiä selityksiä ja yhteyksiä niiden välillä, hämmästelee alati ympäröivää maailmaa ja pyrkii löytämään ilon siemeniä mitä erikoisimmista paikoista. 

Laskutusohje

Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.

Operaattori

Apix Messaging Oy
(003723327487)

Verkkolaskuosoite

003703465487

OVT-tunnus

003703465487

Mikäli ette pysty lähettämään verkkolaskuja, pyydämme Teitä lähettämään jatkossa paperiset laskut ostolaskujen skannauspalveluun osoitteeseen:

Oy Fiblon Ab (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS

Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun eikä pelkästään kirjekuoreen. Pyydämme Teitä myös huomioimaan, että tähän laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muuta materiaalia kuin laskuja eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan.

Fiblon Oy:n sähköpostiskannauksen osoite: 003703465487@procountor.apix.fi

Lisätietoja laskutuksesta antaa: Maiju Kärki, puh. 020 123 6664