Laatu ja turvallisuus

Tuotteidemme laadun takeena

Lautasliinatehdas Fiblonin tuotteet valmistetaan Suomessa vastuullisesti, turvallisesti ja ympäristöä kunnioittaen.

Biohajoava -merkki
Biohajoava

Tuote voidaan hävittää käytön jälkeen biojätteisiin.

Joutsenmerkki
Joutsenmerkki

Tuote täyttää pohjoismaisen ympäristömerkin kriteeristön.

FSC-merkki
FSC®

Tuote voidaan hävittää käytön jälkeen biojätteisiin.

Foodsafety-merkki
Food Safe

Tuote on turvallinen kosketuksessa elintarvikkeisiin.

Avainlippu-merkki
Avainlippu

Tuote on valmistettu Suomessa ja sille on myönnetty avainlippu.

Kierrätysmerkki
Kierrätettävä

Tuotteen pakkausmateriaalit ovat täysin kierrätyskelpoisia.

Käyttämämme materiaalit täyttävät kaikki EU:n asettamat ympäristömääräykset sekä tuoteturvallisuusvaatimukset. Kaikki käyttämämme materiaalit ovat kloorivapaita, eivät sisällä AZO-värejä, eivät ole optisesti valkaistuja eivätkä sisällä fluorisoivia värejä. Painovärit ovat vesiohenteisia eivätkä ne sisällä raskasmetalleja.

Kaikki tuotteemme ovat turvallisia käyttää, sillä käyttämämme materiaalit on testattu käyttötarkoitukseensa sopiviksi. Kaikilla lautasliinoillamme on malja & haarukka -merkki (food safe symbol). Merkki tarkoittaa, että tuote on tutkitusti turvallinen kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa tavalla, johon tuote on tarkoitettu. Softlin lautasliinoja ja Fibra yleispyyhkeitä voi käyttää lyhytaikaiseen kontaktiin jopa suoraan elintarvikkeiden kanssa.

Kaikki tuotteemme ovat jäljitettävissä aina tuoteketjun alkuvaiheeseen asti. Meille on tärkeää, että tiedämme, mistä käyttämämme raaka-aineet ovat peräisin. Valitsemme raaka-ainetoimittajiksemme vain kumppaneita, jotka tietävät metsän tarkkuudella, missä heidän puunsa ovat kasvaneet.

Ympäristötietoisuus kuuluu oleellisesti Fiblonin jatkuvaan kehitykseen ja edelläkävijyyteen. Se ohjaa kaikkea toimintaamme – raaka-ainetoimittajien valinnasta tuotantoon, pakkaukseen, kuljetukseen, loppukäyttöön ja kierrätykseen.

Fiblonin toimintatapa on ainutlaatuinen, koska lähdemme aina hakemaan asiakkaalle omaa ratkaisua, joka ottaa huomioon hänen omat tarpeensa ja haasteensa. Personoidut tuotteet ja ratkaisut takaavat, että asiakkaalla on juuri hänelle sopiva ja hänen menestystään tukeva ratkaisu. Näin varmistamme myös ympäristön kannalta vastuullisimman toiminnan.

Tarkistamme, että tuote on sopiva käyttöönsä. Näin vältämme esimerkiksi lautasliinojen osalta sen, että kokonaiskäytössä määrä onkin moninkertainen optimoituun nähden. Saattaa käydä niin, että valittaessa käyttöönsä nähden liian pieni lautasliina, sitä otetaankin monta kappaletta kerralla. Tällöin tuotetta paitsi käytetään enemmän kappaleina siitä tulee myös moninkertaisesti jätettä.

Painoaiheita valittaessa on syytä kiinnittää huomio ensin käyttötarkoitukseen. Huolehdimme, että kuosit ja värit sopivat asiakkaan visuaaliseen ilmeeseen. Varmistamme myös, että tuote on ammattikäyttöön sopiva. Liialliset turhat painopinta-alat saattavat poistaa tuotteesta tärkeitä ominaisuuksia. Meillä on kymmenien vuosien kokemus turvallisen ja laadukkaan ammattikäyttöön sopivan lautasliinaan painoaiheen suunnittelusta. Kiinnittämällä huomiota painoaiheen suunnitteluun säästetään kustannuksia jo alkuvaiheessa. Painoaiheen suunnittelussa kannattaa käyttää ammattilaista, joka tietää juuri tämän tuotteen haasteet ja mahdollisuudet.

Kaikki valmistamamme lautasliinat ja nenäliinat voidaan hävittää käytön jälkeen muun  biojätteen mukana. Myös kaikki BIO-sanan sisältävät yleispyyhkeet voidaan hävittää muun biojätteen mukana.

Biohajoavuus tarkoittaa materiaalin pilkkoutumista pienemmiksi yhdisteiksi kuten hiilidioksidiksi, vedeksi ja mineraalisuoloiksi. Kompostoitavuus tarkoittaa sitä, että hajoamisprosessin tyyppi ja siihen kuuluva aika on määritetty. Fiblonin valmistamat pehmopaperiset lautasliinat ovat myös kompostoituvia niille määriteltyjen EU standardien mukaisesti.

Pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia. Muovikalvot kierrätetään muovikeräyksessä tai laitetaan energiajakeeseen. Pakkauslaatikot kierrätetään käytön jälkeen pahvinkeräykseen.

Käyttämämme painovärit ovat vesiohenteisia. Kaikki käytöstä jäävät painovärit säilytetään jatkokäyttöä varten.

Painoaiheita valittaessa on syytä kiinnittää huomio ensin käyttötarkoitukseen. Huolehdimme, että kuosit ja värit sopivat asiakkaan visuaaliseen ilmeeseen. Varmistamme myös, että tuote on ammattikäyttöön sopiva. Liialliset turhat painopinta-alat saattavat poistaa tuotteesta tärkeitä ominaisuuksia. Meillä on kymmenien vuosien kokemus turvallisen ja laadukkaan ammattikäyttöön sopivan lautasliinaan painoaiheen suunnittelusta. Kiinnittämällä huomiota painoaiheen suunnitteluun säästetään kustannuksia jo alkuvaiheessa. Painoaiheen suunnittelussa kannattaa käyttää ammattilaista, joka tietää juuri tämän tuotteen haasteet ja mahdollisuudet.

Kaikki pehmopaperiset lautasliinamme ovat joutsenmerkittyjä. Haemme tuotteillemme joutsenmerkin aina kuin siihen löytyy voimassa oleva kriteeristö. ”Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun eli huomioivat tuotteiden raaka-aineet, valmistuksen, käytön sekä loppusijoituksen. Lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle.” – joutsenmerkki.fi

Kaikki tuotteemme valmistetaan Suomessa ja täyttävät siten avainlipulle asetetut kriteerit. ”Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki. Merkki kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.” – avainlippu.fi

Fiblonille on myönnetty FSC®-sertifikaatti koskien kertakäyttöisten pöydänkattaustuotteiden ja pyyhintätuotteiden tuotantoa (FSC Chain of Custody standard). FSC-tuotantoketjujen sertifiointi (CoC) jäljittää FSC®-sertifioidun puun koko tuotantoketjun läpi – metsästä loppukäyttäjälle. Näin FSC® liittää yhteen vastuullisen puuntuotannon ja kulutuksen ja antaa kuluttajalle mahdollisuuden tehdä sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia ostopäätöksiä. Vain FSC-tuotantoketjusertifikaatin omaavat yritykset voivat tuottaa FSC®-sertifioituja tuotteita ja merkitä ne FSC®-tuotemerkillä.

Fiblonin sertifiointi koodi on BV-COC-12075.

Kiinnitämme erityistä huomiota pakkaussuunnitteluun. Hyvä pakkaus suojaa tuotetta ja auttaa sitä säilymään käyttökelpoisena. Pakkauksen pitää olla riittävän informatiivinen ja myyvä, mutta samalla huomioida kestävän kehityksen vaatimukset. Pakkauksen tulee toimia tehokkaasti koko ketjussa (valmistus, varastointi, logistiikka, myymälä). Onnistunut pakkaussuunnittelu vaatii toimivaa yhteistyötä asiakkaan, mainostoimiston, repron, materiaalitoimittajan ja valmistajan välillä. Vaatimukset pakkausten kestävyydelle ja käsiteltävyydelle kasvavat jatkuvasti.

Huomioimme pakkaussuunnittelussa kerralla käyttöön otettavan määrän, jotta hukkaa syntyisi käytössä mahdollisimman vähän. Mitoitamme pakkaukset siten, että kuljetus- ja varastointitila hyödynnetään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Emme ylipakkaa tuotteita.

Kaikki tuotteemme valmistetaan tehtaallamme Porissa. Tuotantomme on erittäin modernia ja perustuu viimeisimpään teknologiaan. Näin voimme taata turvallisen ja tehokkaan valmistuksen pienimmällä mahdollisella energian kulutuksella.

Koulutamme jatkuvasti henkilökuntaamme ymmärtämään tulevaisuuden haasteita ja kehitämme toimintaamme ketterän kokeilun menetelmillä. Tuotekehityksemme perustuu asiakkaan tarpeisiin ja haasteisiin. Meillä on pitkä ja laaja kokemus erilaisista materiaaleista, pakkauksista ja käyttötavoista. Panostamme erityisesti asiakkaan kuuntelemiseen ja eri toimialojen haasteiden seuraamiseen. Vahva kokemus yhdistettynä ketterään kokeiluun ja jatkuvaan itsensä haastamiseen varmistaa, että meillä on aina tarjota asiakkaalle paras mahdollinen menestyvä ratkaisu.

Kaikki tuotteemme on valmistettu BSCI (Business Social Compliance Iniative) -järjestelmän sosiaalisten tavoitteiden mukaista toimintatapaa noudattaen.

Ympäristömerkin Vihreät Valinnat -hankintaverkoston tarkoituksena on saattaa yhteen hankintoja tekeviä ja antaa heille innostusta ja apua vastuullisten hankintojen tekemiseen. Yritysten hankinnoilla on suoria ja merkittäviä ympäristövaikutuksia. Fiblon on hankintaverkoston jäsen. ”Ympäristömerkinnän hankintaverkosto on perustettu, jotta yhä useampi organisaatio aktiivisesti kysyisi ja suosisi ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluita. Suomessa on käytössä kaksi ympäristömerkkiä: Pohjoismaiden yhteinen Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki. Verkostossa käsitellään hankintojen vastuullisuutta mm. liikematkailun, toimistolaitteiden, palveluiden sekä paino- ja paperihankintojen näkökulmasta.” – Vihreät Valinnat -hankintaverkosto.

Tilaajavastuutietomme on rekisteröity – Fiblon on Luotettava Kumppani: www.tilaajavastuu.fi

Laskutusohje

Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.

Operaattori

Apix Messaging Oy
(003723327487)

Verkkolaskuosoite

003703465487

OVT-tunnus

003703465487

Mikäli ette pysty lähettämään verkkolaskuja, pyydämme Teitä lähettämään jatkossa paperiset laskut ostolaskujen skannauspalveluun osoitteeseen:

Oy Fiblon Ab (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS

Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun eikä pelkästään kirjekuoreen. Pyydämme Teitä myös huomioimaan, että tähän laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muuta materiaalia kuin laskuja eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan.

Fiblon Oy:n sähköpostiskannauksen osoite: 003703465487@procountor.apix.fi

Lisätietoja laskutuksesta antaa: Maiju Kärki, puh. 020 123 6664