Artikkeli

Millaisia trendejä ennustetaan vuodelle 2024?

Maailma näyttää melko lohduttomalta paikalta. Juuri siksi meidän pitää muistaa nykyhetken voima. Tulevaisuus ei tule tyhjästä, vaan jokapäiväisistä päätöksistä ja meidän kaikkien käsistä.

Muutaman viime vuoden aikana maailma on muuttunut valtavasti. Olemme kohdanneet pandemian, sodan, räjähdysmäisesti kohonneet materiaali- ja logistiikkakustannukset, voimakkaan inflaation ja ilmastohätätilan.

Maailma näyttää melko lohduttomalta paikalta. Juuri siksi meidän pitää muistaa nykyhetken voima. Tulevaisuus ei tule tyhjästä, vaan jokapäiväisistä päätöksistä ja meidän kaikkien käsistä.

Trenditoimisto Urban View listasi vuoden 2024 trendit ja valotti niiden taustalla vaikuttavia ilmiöitä. Tällä kertaa teemoja on neljä: Fantasy First, Symbiosis, Repose ja Memory Collectors.

Näistä teemoissa on osittain yhtäläisyyksiä edellisten vuosien katsauksiin. Osa ilmiöistä jatkuu kehittyen eteenpäin ja osa elää vain hetken eikä lähde lentoon. Teemat pitääkin tulkita oman asiakaskunnan kautta. Joillakin aloilla teemat ovat jo arkipäivää, toisille vasta tulevaa.

Teemat ponnistavat edelleen megatrendeistä kuten edistyksellinen teknologia, hyvinvointi, kestävyys, yhteisöllisyys tai itseilmaisu.

FANTASY FIRST

Ensimmäisen teeman takana vaikuttavat digitaaliset innovaatiot. Metaversumi-kupla näyttää jo hiukan puhjenneen. Virtuaalisen ja todellisen maailman ristiriita haastaa määrittämään uudelleen muotoja, tekstuureja, värejä ja tiloja. Tavoitteena on löytää uusia muotoja identiteetin ilmaisemiseen. Teema haastaa pohtimaan myös vaihtoehtoisia maailmoja, joissa asiat ovat eri tavalla.

Aiheen ympärille on syntynyt viherpesun kaltainen Metawashing-ilmiö. Jatkossa toivottavasti löydetään uusia kestäviä ratkaisuja.

Pandemia nosti esiin etätyön positiiviset edut, mutta loi samalla zoom-väsymyksen. Nyt suunta on kohti ihmisen ja planeetan parempaa huomioimista sekä kohti huomaavaisempia ja syrjimättömämpiä teknologioita. Pandemian positiiviseksi vaikutukseksi voisi mainita myös asioiden uuden arvostamisen.

Nyt näyttäisi olevan tilaa yllätyksellisyydelle ja villeillekin ideoille. Yhtenä esimerkkinä Fantasy Food, joka on sloganinsa mukaan ”not for everyone but could be for you” (aamiaismurot mehulla).

Satujen inspiroimat kuuden ruokalajin menut, kuten Six by Nicon tarjoamat ”Olipa kerran kattaukset”.

Tämä teema näkyy jo nyt myymäläkonsepteissa, joissa puhutellaan kaikkia aisteja, esimerkiksi Wow-konsepti Madridissa tai Niken Playlab (”If you can imagine it, you can play it”).

Teema nostaa esiin myös juridisia haasteita kuten tekoälyn koostamat kuvat tai musiikkiteokset. Kenen omaisuutta ne ovat? Esimerkkinä Sin Cos Tan music video by Juho R. A. Lehdesmäki.

Uudet keksinnöt kuten Suntech-kangas, jolla voi pinnoittaa rakennuksia ja joka kerää aurinkoenergiaa. Kankaasta voisi tehdä telttoja, verhoja, päivänvarjoja tai vaikka uima-altaan suojapressuja.

Leikkisyys ja hauskat tuotteet tuovat vastapainoa tosielämän huolille. Leikkiset sisustukset ovat olleet trendinä jo pidempään. Edelleen tulemme näkemään leikkisyyttä muodoissa, väreissä ja tekstuureissa. Myös erilaiset kontrastit kuten läpikuultava/kuultamaton, neste/kiinteä sekä pulleat ja silmukkaiset muodot, joita on jo näkynyt vaikkapa maljakoissa ja koriste-esineissä.

Tässä teemassa on äärettömiä mahdollisuuksia ja leikkisää iloa. Tämä teema näkyi jo blogissamme vuonna 2019, Leikkisyydestä iloa ja viihtyisyyttä kestävästi.

SYMBIOSIS

Toinen teema Symbiosis muistuttaa keskinäisestä riippuvuudesta. Perinteiset menetelmät ovat nousseet uuteen arvostukseen ja auttavat suojelemaan herkkiä ekosysteemejä. Moderni tiede ja teknologia luovat puolestaan uusia väyliä luonnon kukoistamiseen. Planeetan terveys on enemmän kuin vain selviytymistä.

Meillä on vielä toivoa löytää ymmärrys pitkän aikavälin strategian saavuttamiseen. Se vaatii kuitenkin toimia tässä ja nyt luontokadon pysäyttämiseksi.

Kuluttajat vaativat, että brändit tekevät todellisia toimia. Tavoitteena on saattaa kaupunki ja luonto paremmin yhteen.

Olemassa oleva sukupolvi on saanut hyötyä luonnosta koko olemassaolonsa ajan. Nyt ilmastokriisi haastaa meidät ratkaisemaan kuinka voimme muuttaa tilanteen paremmaksi.

Kestävästä suunnittelusta siirrytään eteenpäin uudistavaan suunniteluun. Kokonaisvaltainen ajattelu luo tasapuolisia järjestelmiä, jotka yhdistävät yhteiskunnan tarpeet luonnon eheyttämiseen ja uudistamiseen.

Tässä teemassa mennään luonto edellä ja käännetään katse pois ihmiskeskeisyydestä. Luonto nousee myös terveyden ja hyvinvoinnin kautta. Lääkäri voi määrätä lääkkeeksi luonnossa oleskelua, kuten Kanadassa jo nyt toimitaan.

Olemme saaneet viime vuosina kokea hiilipäästöjä, metsäpaloja, tulvia ja muita luontokatastrofeja. Luonto on tärkeä ja se tuodaan edelleen myös sisätiloihin, esimerkiksi kasvien ja puiden avulla. Myös metalleja otetaan talteen rakennuksista ja infrastruktuurista (kaupunkikaivokset). Tämä teema haastaa myös internetin sähkönkulutusta.

Kaupunkikeskuksien vetovoima on vähentynyt, mikä näkyy niiden tyhjentymisenä. Tämä haastaa pohtimaan uusia ratkaisuja, esim. mehiläishotelleja.

Viherpesun määrä on kasvanut. Erilaisia sertifikaatteja tarjoavien tahojen toiminnasta on paljastunut puutteita ja monet niistä ovat osoittautuneet silkaksi rahastukseksi. Näiden merkitystä on alettu kyseenalaistaa.

Kaupunkeihin halutaan lisää vihreyttä. Näin saadaan viilennystä helteellä, raikastetaan ilmaa, hidastetaan luontokatoa ja lisätään asukkaiden viihtyisyyttä. Tämä näkyy esimerkiksi uudenlaisena betonipintana, jonka pinnalle syntyy kasvillisuutta. Sammalpintoja näkyy tekstuureissa ja printeissä. Jopa multaa on 3D-tulostettu Virginian yliopistossa.

Tässä teemassa näkyy paljon vihreää väripalettia. Esimerkkejä ovat myös läpikuultavat materiaalit, joita tehdään vaikka hedelmäjätteestä tai fluff stuff täytemateriaali osmankäämeistä.

REPOSE
Kolmas teema keskittyy hidastamiseen ja rauhassa olemiseen. When calm meets chaos.

Kaaottisessa maailmassa tarve luoda rauhaa ympärille ei ole koskaan ollut näin ajankohtaista. Tässä teemassa näkyy huojentava yksinkertaisuus, niukkuus, säästäväisyys, hitaampi tahti ja korostunut merkityksellisyys.

Minimalismi perustuu visuaalisen stressin vähentämiseen, mutta menettämättä persoonallisuutta. Tämä edellyttää, että tietää ja tuntee oman persoonansa. Tästä kirjoitimme vuonna 2019 blogiartikkelissa Persoonat peliin, sama ei sovi kaikille. (linkki)

Itsestä huolehtiminen nousee pinnalle. Ympärillä on paljon uupumista ja mielenterveysongelmia. Ylimääräisen stressin lieventäminen on tärkeämpää kuin että yrittää rakentaa koko ajan itsestään parempaa versiota. Inhimillisyys voittaa sometyrkyttämisen.

Teema nostaa vilpittömän itsestä huolehtimisen ja lempeyden itseä kohtaan, arvostetaan omia epätäydellisyyksiä.

Haastetaan miettimään mitä oikeasti tarvitsemme. Tämä näkyy jo nyt kuluttamisen hidastumisena ja vanhan arvostamisena.

Ihmissuhteissa tämä näkyy siinä, että arvostamme aitoja kumppanuuksia.

Moni meistä on paperilla vastuullinen kuluttaja, mutta todellisuus on usein toinen. Humanismin uusi aikakausi voi syntyä solidaarisuuden, jakamisen ja anteliaisuuden akutta.

Nomanismi näkyy siinä, että brändeillä ei välttämättä ole enää omaa myymälää, vaan tuotteisiin tutustutaan showroomeilla tai yksityisissä kodeissa. Yrityksellä on esimerkiksi ystäväverkosto, jolloin tavarat esitellään heidän kodeissaan ja myynnistä maksetaan heille provisio.

Myös erilaisia ravintolakonsepteja voi rakentaa tämän teeman mukaisesti, kuten Bangkokissa The Women -ravintola.

Aivomme joutuvat koko ajan prosessoimaan valtavasti tietoa ja sen kapasiteetti ei kerta kaikkiaan enää riitä. Maailma on myös äänekkäämpi kuin koskaan ennen. Niinpä tunnemme vetoa harmonisiin väripareihin, yksikertaisiin muotoihin ja parempaan akustiikkaan.

Unen kaupallistaminen jatkuu yhä ties monettako vuotta. Samoin ei minkään tekeminen (doing nothing). New nightlife näkyy jo darravapaina klubi-iltoina.

Asuinkustannusten nousu ja huoli tulevaisuudesta kannustavat entistä harkitumpiin ostopäätöksiin. Haluamme uutuuksia ilman sitoutumista, jolloin erilaiset vuokraus- ja vaihtopalvelut kasvavat.

Tässä teemassa näkyy hailukoita, herkkiä värejä ja mattapintoja.

Teemassa näkyy uusi käsite ”post-perfect aesthetic”; ympäristötietoisesta suunnittelusta tulee kokonaisvaltaisempaa, kun täydellisyyden jälkeisen estetiikan suosio kasvaa. Virheet sallivaa minimalismia, jossa epätäydellisyys tuo tässä ajassa arvostettua yksilöllisyyttä.

Tekstiileissä näkyy rosoisuutta, joka yhdistettynä harkittuihin leikkauksiin tuo inhimillisyyttä tuotteisiin. Samalla japanilais-skandinaavisuus jatkaa suosiotaan.

Tämän teeman heijastuksia näkyy esimerkiksi ”Leave nothing behind” -laukussa tai Gush maalissa, jonka kerrotaan parantavan ilmaa.

MEMORY COLLECTORS

Tässä teemassa näkyy modenia perintöä, tarinankerrontaa, nostalgiaa ja eri aikakausien sekoittumista.

Voidaan puhua eräänlaisesta uudelleenheräämisestä, jolloin vanhat teemat nähdään uusien linssien läpi.

Tieto ja uteliaisuus avaavat uusia väyliä ymmärtää monimutkaista maailmaa. Tähän tarvitaan uteliasta tiimiä.

Tähän teemaan liittyy myös monia throwbackejä kuten Marilyn, Elvis ja Barbie. Myymäläkonsepteja rakennetaan 70-luvun tyyliin. Vaatemuodissa näkyy sporttityylejä kuten tennis, baseball ja golf.

Tämä teema arvostaa mittatilaustyötä, paikallisuutta, ammattilaisten työhön käyttämää aikaa. Perinteinen käsityö, taide, korjaaminen ja restaurointi kertovat hyperpersoonallisesti estetiikasta.

Kankaita ja niiden alkuperiä arvostetaan ja käsintehdyt yksityiskohdat ilmaisevat persoonallisuutta.

Kehopositiivisuudesta siirrytään kehoneutraaliuteen. Viihdymme omissa nahoissamme ja täydellisen vartalon tavoittelemisen sijasta hyväksymme erilaisuuden. Tähän liittyy paljastavaa pukeutumista, joka voidaan nähdä kannanottona aborttilakien tiukentumiseen. Seksuaalinen ilmaisu ei kuitenkaan tarkoita enemmän seksiä, vaan päinvastoin korostetaan oman kehon täyttä itsemääräämisoikeutta, iästä riippumatta.

Tässä teemassa on taide vahvasti mukana. Taiteeseen käytetään yhä enemmän rahaa.  Muoti ja taide kulkevat käsi kädessä. Aisteista tuoksu nousee vahvasti esiin, erityisesti tuoksu taiteessa. Tulemmeko saamaan vuosisadantakaiset tuoksumaailmat taidemuseoihin?

Yksi alateema on Roaylcore. Tämä näkyy pukudraamojen kasvuna, esim. the Crown ja Bridgerton. Historialliset muotopuutarhat ja runsaampi sisustus näkyy jo nyt julkaisuissa.

Teemassa mainitaan myös ironinen nostalgisuus ja äärimmäinen romanttisuus. Vintage ja museoestetiikka loistavat. Merkittävä printtisuuntaus on patsaat ja arkeologiset löydöt. Käsityön ja robotiikan sekoitusta ja lähes makaabereja esineitä (kuten pulukäsilaukku).

Tämä teema yhdistää ällistyttävästi historian eri ajanjaksoja nykypäivään.

TIIVISTELMÄ

Näissä vuoden 2024 trendeissä on paljon jo aikaisempia vuosina näkyneitä ilmiöitä, mutta myös hiukan uutta maustetta. Kaiken kaikkiaan voisi tiivistää, että kaikki lähtee oman itsensä ja yrityksen tuntemisesta. Mikä on meidän olemassaolomme merkitys ja millä erotumme muista. Ketkä oikeastaan ovat asiakkaitamme ja mitä he meiltä odottavat. Resurssien niukkuus haastaa pohtimaan oikeita valintoja ja arvontuottoa. Vastuullisuudesta on tullut hygieniatekijä ja katse on siirtynyt enemmän lisäarvon rakentamiseen.

Vuoden 2021 tammikuussa ennustin, että seuraavissa trendeissä tulee näkymään ilo ja näin arvelee nyt myös pohjoismaiden tunnetuin trendianalyytikko Trend Stefan. Sitä me todellakin näiden vuosien jälkeen kaipaamme.

Toivottavasti sinulla heräsi tästä ajatuksia. Jatketaan keskustelua sosiaalisen median kanavissa.

 

Anne Ekberg

Kirjoittaja on toisen polven perheyrittäjä ja brändiammattilainen, joka on vuosien ajan kiinnostuksella seurannut trendejä ja kirjoittanut niistä Lautasliinatehdas Fiblonin verkkosivuille.

Laskutusohje

Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.

Operaattori

Apix Messaging Oy
(003723327487)

Verkkolaskuosoite

003703465487

OVT-tunnus

003703465487

Mikäli ette pysty lähettämään verkkolaskuja, pyydämme Teitä lähettämään jatkossa paperiset laskut ostolaskujen skannauspalveluun osoitteeseen:

Oy Fiblon Ab (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS

Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun eikä pelkästään kirjekuoreen. Pyydämme Teitä myös huomioimaan, että tähän laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muuta materiaalia kuin laskuja eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan.

Fiblon Oy:n sähköpostiskannauksen osoite: 003703465487@procountor.apix.fi

Lisätietoja laskutuksesta antaa: Maiju Kärki, puh. 020 123 6664