Artikkeli

Vastuullisuutta jo äidinmaidossa

Ympäristömerkin asiakaspäivässä helmikuussa 2016 vieressäni istui Scandic hotellien edustaja. Hauska yhteensattuma, sillä juuri Scandic oli yksi innostaja vastuullisuustyömme aloittamisessa 1990-luvun puolivälissä.

Saimme tuohon aikaan paljon kyselyjä valmistukseen liittyvästä energian- ja vedenkäytöstä sekä raaka-aineisiin liittyvistä kemikaaleista ja komponenteista. Työstäessämme näitä kyselyitä, huomasimme, että meillä oli jo käytössämme erittäin ympäristöystävälliset vaihtoehdot. Olimme huomaamattamme olleet näissä asioissa edelläkävijöitä. Tuohon aikaan sloganimme olikin Green is more than a color.

Siitä, kun aloitimme vastuullisuuteen panostamisen, on nyt 20 vuotta. Ympäristöasioihin keskittyminen oli meille luonnollinen tapa aloittaa vastuullisuustyömme, koska valmistamme lyhytkäyttöisiä tuotteita. Koemme, että meillä on korostunut vastuu maapallon luonnonvarojen käytöstä. Mutta jo pitkään olemme laskeneet vastuullisuuteen mukaan myös sosiaalisen näkökulman eli panostamme vahvasti työntekijöihimme ja haluamme suosia lähialueen yrityksiä ja tuotantoa, kun valitsemme yhteistyökumppaneitamme.

Vastuullisuustyö on ennen kaikkea tekoja. Kaiken pohjalla vaikuttavat yrityksen arvot. Miten liiketoimintaa johdetaan ja millaisiin tekoihin se johtaa.

Vastuullisuustyö ei ole jokin irrallinen alue, jota johdetaan erikseen. Vastuullisuus on osa liiketoimintaa ja se näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa. Mikäli näin ei ole, tulee vastuullisuudesta helposti kiiltokuvamaista, päälle liimattua jargonia. Operatiivisella tasolla tehdään tällöin ratkaisuja, joka eivät ole sopusoinnussa vastuullisuustavoitteiden kanssa. Vastuullisuustyö vaatii laajaa jalkauttamista ja vastuullista yrityskulttuuria. Tällöin pohjalla on ensisijaisesti luottamus ja rohkeus. Johdon on annettava valta ja vastuu operatiiviselle tasolle ja toisaalta huolehdittava, että jokaisen osaaminen on kohdallaan. Näin luottamus voi säilyä ja rohkeus kokeiluihin kasvaa. Kukaan meistä ei ole valmis, mutta kehittämällä itseämme ja yritystämme etenemme sopivin askelin tavoitteitamme kohti.

Fiblonin toiminnan ydin on löytää asiakkaalle paitsi toiminnallisesti paras, myös erityisesti muista erottautuva ratkaisu. Tavoitteenamme on luoda asiakkaalle juuri hänen toimintaansa tukevat ja menestystä luovat konseptit

Miten me tämän teemme? Varmistamme, että käytämme vain vastuullisesti tuotettuja, turvallisia ja logistisestikin mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia raaka-aineita. Personoimme asiakkaalle yksilöllisen juuri hänen toimintaansa tukevan ja korostavan ratkaisun. Kun käytössä on oikea tuote, kokonaiskulutus on optimi. Liian pieni tuote johtaa usein kokonaiskulutuksen kasvuun, joka lisää paitsi kustannuksia myös jätettä. Kun tuote vielä erottaa asiakkaan kilpailijoistaan ja korostaa hänen brändiään, saa asiakas tuotteen lisäksi kaupan päälle loistavaa markkinointia ja näkyvyyttä. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla! Ekoteko!

Yritysvastuu on meille tekoja ja valintoja koko tuotantoketjun matkalta. Erityisen paljon pystymme vaikuttamaan siihen, miten toimimme tuotantotiloissamme Porissa. Ja siellä olemme tehneet kaikkemme vastuullisuuden puolesta. Moderni, erittäin energiapihi tuotantomme huolehtii, että tuotteen valmistus on mahdollisimman ympäristöystävällistä. Pidämme hukan minimissään ja keräämme kaikki mahdollisen tuotannosta ylijäävän raaka-aineen talteen, lajittelemme ja kierrätämme sen. Pakkaukset suunnittelemme tarkasti siten, että ne on helppo käyttää ja säilyttää. Tutkimme tarkkaan miten eri asiakasryhmämme käyttävät tuotteitamme: kuinka paljon niitä tarvitaan ja kuinka niitä säilytetään. Suunnittelemme tuotteiden painatukset siten, että tuotteen ominaisuudet pysyvät tarkoituksenmukaisina, esimerkiksi lautasliinat pysyvät imukykyisinä, pehmeinä ja helposti taiteltavina. Säilytämme kaikki tuotannossa jääneet värit jatkokäyttöä varten.

Vastuullisuus on arvovalinta. Meille vastuullisuus on tullut äidinmaidossa. Olemme perheyritys. Ruorissa oleva toinen sukupolvi on saanut yrityksen eteenpäin kehitettäväksi. Meillä on vastuu siirtää se eteenpäin vielä paremmassa kunnossa kuin olemme sen itse saaneet. Haluamme kertoa avoimesti toiminnastamme ja päätöksistämme. Olemme valinneet ympäristöystävälliset raaka-aineet ja tuotantometodit, jotta voimme nukkua yömme hyvin. Pidämme henkilökunnastamme yhtä hyvää huolta kuin omasta perheestämme.

Valintamme eivät aina ole lyhytnäköisesti katsottuna taloudellisesti kannattavimpia, mutta tunnemme sydämessämme, että pidemmällä aikavälillä katsottuna, ne ovat oikeita valintoja niin sosiaalisen, taloudellisen kuin ympäristövastuunkin kannalta.

Vastuullisen toiminnan osalta olemme tehneet valtavasti kehitystyötä. Käytämme vain tuulisähköä, suosittelemme asiakkaillemme aina uusiutuvista luonnonvaroista tehtyjä raaka-aineita uusiutumattomien sijaan, käytämme kaikki raaka-aineet viimeiseen pisaraan asti ja lajittelemme loput tarkkaan. Olemme investoineet paljon moderneihin tuotantokoneisiin, jotta käyttäisimme mahdollisimman vähän energiaa. Kaikki valaistuksemme on liiketunnistimien takana. Koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti. Kannustamme kaikkia kehittämään osaamistaan monipuolisesti ja rohkaisemme tekemään päätöksiä ja kokeiluja. Jos sinulla on hyviä ehdotuksia siitä mitä voisimme tehdä jatkossa, kerro siitä meille. Tehdään Fiblonista yhdessä vieläkin vastuullisempi yhteistyökumppani.

Laskutusohje

Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.

Operaattori

Apix Messaging Oy
(003723327487)

Verkkolaskuosoite

003703465487

OVT-tunnus

003703465487

Mikäli ette pysty lähettämään verkkolaskuja, pyydämme Teitä lähettämään jatkossa paperiset laskut ostolaskujen skannauspalveluun osoitteeseen:

Oy Fiblon Ab (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS

Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun eikä pelkästään kirjekuoreen. Pyydämme Teitä myös huomioimaan, että tähän laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muuta materiaalia kuin laskuja eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan.

Fiblon Oy:n sähköpostiskannauksen osoite: 003703465487@procountor.apix.fi

Lisätietoja laskutuksesta antaa: Maiju Kärki, puh. 020 123 6664