Artikkeli

Miten luottamus ansaitaan?

Fiblonin resepti luottamuksen rakentamiseen perustuu pitkään yhdessä tekemiseen ja arvojohtamiseen.

Lautasliinatehdas Fiblonilla luottamus kulkee käsi kädessä arvojen kanssa. Arvomme ovat toimintasääntöjä, joiden takana koko työyhteisö seisoo. Arvot ohjaavat jokapäiväistä tekemistämme. Meillä on neljä arvoa, jotka ovat työnilo, tyytyväinen asiakas, ympäristöä kunnioittaen ja kannattava kasvu.

Mitä nämä arvot oikeastaan arkipäivän tasolla tarkoittavat?

Työnilo – meillä ja teillä

Työnilo lähtee siitä, että meillä on yrityksessä yhteiset tavoitteet. Tavoitteet työstämme yhdessä tehden itse kehittämäämme YTA-prosessia (yhteisten tavoitteiden asettaminen) hyödyntäen. YTA on ollut meillä käytössä nyt 11 vuotta ja sen ytimessä on kerran vuodessa järjestämämme yhteinen toimintapäivä. Yhteiset tavoitteet auttavat meitä näkemään kirkkaammin sen, minne olemme yhdessä menossa. YTA-prosessi on ainutlaatuinen yhdessä tekemisen prosessi ja se on muokkautunut vuosien varrella meidän tarpeisiimme sopivaksi.

Työniloon vaikuttaa myös se, että jokainen voi kokea oman työnsä merkitykselliseksi, koska sillä on jokin syvempikin merkitys. On myös erittäin tärkeää, että jokainen voi itse vaikuttaa omaan työhönsä ja sen kehittämiseen. Tähän ilman muuta myötävaikuttaa Fiblonin matala organisaatio, jossa jokainen voi ja jokaisen pitää tehdä itse päätöksiä. Yrityksen perustaja Pertti Ekberg jo aikanaan korosti päätöksenteon tärkeyttä. Pertin mukaan oli pahempi asia jättää päätökset tekemättä kuin tehdä virheellisiä päätöksiä. Jälkimmäiset pitää vain nopeasti korjata.

Työniloa vahvistaa kokeilukulttuuri, joka hyväksyy epäonnistumisen. Meidän on ollut pienenä yrityksenä pakko kokeilla uusia asioita jo pelkästään sen takia, että monesti taloudellisesti vaikeat ajat ovat meidät siihen pakottaneet. Jatkuva kehittyminen on ollut välttämätöntä. Kokeilusta voi aina oppia jotain. Jos ei muuta niin, että kannattaa tehdä toisin.

Työniloa syntyy osaamisesta. Olemme juuri niin hyvä yritys kuin mitä meillä työskentelevien ihmisen osaamistaso on. Määrittelemme työntekijöiden osaamisen kehittämisen investoinniksi. Pienenä yrityksenä olemme myös panostaneet paljon moniosaamiseen. Tämä tuo lisäarvoa myös asiakkaillemme.

Riittävä palautuminen on tärkeää, jotta voi kokea työniloa. Sopiva työn, vapaa-ajan ja unen liitto on työnilon perusjalka. Mittaamme tulosta, emme niinkään tekemistä. Luotamme henkilökuntaamme ja siksi työajan valvontaa tehdään lähinnä työsuojelun näkökulmasta.

Tyytyväinen asiakas – sinun asiakkaasi on meidänkin asiakkaamme

Asiakaslähtöisyys on toimintamme ytimessä. Tavoitteemme on, että asiakkaamme erottuisivat ja menestyisivät bisneksessään käyttäen luonnon varoja kestävästi ja viisaasti. Autamme asiakkaitamme erottautumaan kilpailijoistaan, jotta he voisivat menestyä paremmin, tekemällä heille personoituja ja juuri heidän brändiään tukevia ratkaisuja.

Olemme erikoistuneet tekemään ammattilaisten ratkaisuja ammattilaisille. Omalla erikoistumisella autamme heitä erottumaan ja saamaan kilpailuetua. Haluamme aina tehdä ratkaisun, joka perustuu tarpeeseen ja asiakkaan olosuhteisiin. On haastavaa selvittää, mitä asiakas oikeastaan tarvitsee, jos asiakas itse ei osaa kertoa tai sanoittaa sitä. Tähän asiakastarpeen selvittämiseen olemme luoneet vuosien saatossa uusia toimintatapoja. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö on tämän työn keskiössä.

Asiantuntemuksemme on syvää, jotta siitä on saatavissa asiakkaillemme todellista hyötyä. Vuosikymmenten saatossa tehty pitkäjänteinen ja vastuullinen työ on ollut edelläkäyvää ja nyt asiakkaamme saavat nauttia sen hyödyistä.

Emme koskaan väsy kysymään tärkeintä kysymystä – miksi, miksi, miksi? Haluamme tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja samalla varmistaa, että kokonaiskustannukset on tiedostettu.

Ympäristöä kunnioittaen – harkitsemattomasti valittu tuote on hävikkiä

Haluamme löytää asiakkaillemme yksilöllisiä ja yllättäviä ratkaisuja kattaukseen ja puhtaanapitoon, jotta he voivat menestyä ja erottautua vastuullisen kumppanin avulla. Haluamme luoda kestävämpää maailmaa liina kerrallaan.

Käytännössä ratkaisevin asia on löytää jokaiselle asiakkaalle oikea tuote oikeaan käyttöön. Näin varmistamme, että luonnon resurssit käytetään viisaasti. Ainoaa järkevää kuluttamista on hankkia vain tarpeellisia tuotteita ja käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti. Vääränlainen tuote on jo lähtökohtaisesti hävikkiä. Hävikki taas on turhinta mahdollista haaskausta, sillä roskiin heitetty käyttämätön tuote hukkaa luonnon resursseja, energiaa ja ihmistyötä.

Vastuullisen tuotteen suunnittelu on monimutkainen tehtävä. Tässä suunnittelussa meitä auttaa paljon se, että olemme mestareita luomaan personoituja tuotteita. Osaamme katsoa tuotesuunnittelua monesta eri näkökulmasta ja näin huomioimaan sellaisiakin näkökulmia, jotka eivät helposti tule esiin.

Elämyksellisyys ja vastuullisuus kulkevat ravintolassa käsikädessä. Asiakkaat hakevat ravintoloista entistä enemmän elämyksiä. Elämyksellisyys syntyy helposti pienistä yksityiskohdista, joista visuaalisuus on yksi osa-alue.

Fiblon on tehnyt vuonna 2017 biodersiteettilupauksen, joka ohjaa paitsi omaa toimintaamme antaa lisäarvoa myös asiakkaillemme.

Kannattava kasvu – vastuullisuus on liiketoimintaa

Kun asiat tehdään työnilolla, asiakkaita kuunnellen ja tyytyväiseksi tekien ja samalla ympäristöä kunnioittaen, tulee ne tehtyä myös taloudellisesti järkevästi. Kannattavuus on tärkeää paitsi meillä Fiblonilla myös asiakkaillamme.

Haluamme tehdä yhteistyötä vilpittömästi hyvää tarkoittaen ja toiseen luottaen. Siksi haluamme olla myös avoimia toiminnassamme ja kerromme paljon omasta toiminnastamme ja ajatuksistamme myös verkkosivuillamme.

Minkälaisia asiakaslupauksia haluamme antaa?

Haluamme olla ketterä kumppani suurella sydämellä. Meille on tärkeää reagoida nopeasti. Se on mahdollista, koska päätöksentekokulttuurimme on selkeä. Kaikilla on valtuuksia tehdä päätöksiä ja oikeastaan myös velvoite. Päätösten pitää aina olla kaikkien neljän arvomme mukaisia.

Teemme töitä ihmisten parissa, joten haluamme nostaa ihmiset esiin ja persoonat peliin. Nettisivuiltamme löytää helposti kontaktitiedot. Yrityskulttuurimme kannustaa aina ratkaisuihin ja kokeiluihin. Epäonnistuminen on inhimillistä ja tärkeintä on korjata huonot päätökset nopeasti. Emme halua pallotella asioita, vaan pyrimme aina ratkaisuihin.

Rakastamme aitoja kohtaamisia. Koska olemme erikoistuneita personoituihin ratkaisuihin, olemme tottuneita henkilökohtaisiin kohtaamisiin. Kun asiakkaamme joutuvat haasteellisiin, jopa hätätilanteisiin, meidän on helppo asettaa itsemme heidän asemaansa. Tällöin teemme kaikkemme löytääksemme ratkaisun. Koemme, että vastuumme ulottuu myös yhteistyökumppaniemme toimiin, jos olemme itse olleet heitä valitsemassa. Vastuunotto kuuluu luottamukseen.

Haluamme ilahduttaa ja tuottaa mukavia yllätyksiä, koska arjen ei tarvitse olla puuduttavaa ja ilo lisää tuottavuutta. Arvostamme ihmisten aikaa ja siksi valmistaudumme palavereihin ja tuomme sinne aina lisäarvoa. Haluamme inspiroida ja antaa uusia ideoita. Tavoitteemme on tehdä asiat helpoksi toisille.

Haluamme olla avoimia ja siksi meillä onkin aina avoimet ovet. Kerromme mielellämme omasta tuotannostamme ja esittelemme toimintaamme muutenkin. Olemme panostaneet paljon sekä ulkoiseen että sisäiseen viestintään.

Millainen resepti voisi toimia luottamuksen rakentamisessa?

Jokainen yritys luo itse oman kulttuurinsa. Meille tärkeää on ollut matala organisaatio, joka on mahdollistanut nopean reagoinnin. Olemme myös tehneet paljon töitä, jotta yrityksemme kulttuuri olisi yhtenäinen. Olemme systemaattisesti häivyttäneet eri toimintojen rajoja, jotta yhteistyö olisi sujuvaa.

Kaiken tekemisen täytyy lähteä johdosta. Johdon esimerkki on tärkeää. Jos toivomme työntekijöiden käyttäytyvän tietyllä tavalla, on johdon oltava tässä esimerkkinä.

Teot ovat aina tärkeämpiä kuin sanat. Sanat tarkoittavat meille kaikille eri asioita. Voimme käyttää paljon aikaa määrittelemällä sanoja, mutta lopulta me kaikki ymmärrämme ne omassa kontekstissamme. Niinpä teot puhuvat puolestaan.

Merkittävä osa Fiblonin kulttuuria on epäonnistumisen salliminen. Tällöin on huolehdittava, että meillä on myös henkisesti turvallinen työympäristö, jossa muut ottavat pudotessa kiinni. Tämä on vaatinut meiltä pitkän ja systemaattisen työn.

Näitä neljää periaatetta korostamme Fiblonilla:

1. Huomio positiiviseen. Mihin huomio kohdistuu, sen merkitys kasvaa. Tämä tarkoittaa, että vahvennetaan hyvää. Usein heikkoudet heikentyvät vähän kuin itsestään, kun vahvuudet vahvistuvat.
2. Katse tulevaisuuteen. Mennyt on mennyttä ja sille ei voi enää mitään. Olemme myös mestareita selittelemään, mutta se ei juurikaan vie meitä eteenpäin.
3. Aito kuunteleminen. Kuunteleminen ei tarkoita hiljaisuutta, vaan aitoa halua kuunnella ja olla läsnä. Siihen liittyy myös mahdollisuus vaihtaa mielipidettään, jos siihen on aihetta.
4. Erilaisuuden ymmärtäminen. Jokaisen maailmankuva on yhtä totta. Kun opettelee tuntemaan paremmin itseään, oppii ymmärtämään paremmin myös muita.

Kirjoitus perustuu kirjoittajan esitykseen Pilgrim Edelmanin Luottamusaamussa 3.3.2020.

Laskutusohje

Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.

Operaattori

Apix Messaging Oy
(003723327487)

Verkkolaskuosoite

003703465487

OVT-tunnus

003703465487

Mikäli ette pysty lähettämään verkkolaskuja, pyydämme Teitä lähettämään jatkossa paperiset laskut ostolaskujen skannauspalveluun osoitteeseen:

Oy Fiblon Ab (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS

Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun eikä pelkästään kirjekuoreen. Pyydämme Teitä myös huomioimaan, että tähän laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muuta materiaalia kuin laskuja eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan.

Fiblon Oy:n sähköpostiskannauksen osoite: 003703465487@procountor.apix.fi

Lisätietoja laskutuksesta antaa: Maiju Kärki, puh. 020 123 6664