Artikkeli

Voiko tuotteen valinnalla vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilymiseen?

Valitsemalla oikean tuotteen oikeaan käyttöön voi samalla varmistaa, että maapallon resurssit käytetään viisaasti ja myös seuraavat sukupolvet saavat nauttia ainutlaatuisesta pallostamme.

Vastuullisuuden edelläkävijä kiinnittää huomionsa luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin säilyttämiseen. Biodiversiteetin väheneminen on ilmaston muutoksen ohella yksi aikamme suurimpia uhkatekijöitä. Biodiversiteetilla tarkoitetaan maapallon elinympäristöjen koko kirjoa, lajien elinympäristöjen monimuotoisuutta.

Suuri haaste biodiversiteettityössä on eri käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtäminen. Mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan luonnon monimuotoisuudesta ja mitä ihmettä me voimme jokainen tehdä asian hyväksi? Onneksi yhä useampi yritys on ymmärtänyt luonnon monimuotoisuuden häviämisen uhan olevan globaali akuutti haaste, johon jokaisen yrityksen on vastattava.

Biodiverstiteettihaittojen kompensointi

Ensisijainen keino ylläpitää luonnon monimuotoisuutta on haitallisen toiminnan lopettaminen. Kun ympäristön kannalta epäsuotuisaa toimintaa ei voida kokonaan välttää, tulee pyrkiä haittojen minimointiin. Jos haitallista toimintaa ei voida lainkaan välttää ja toiminta heikentää biodiversiteettiä, voidaan pohtia, miten haitat voitaisiin kompensoida. (Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE)

 Aivan samalla tavalla jokaisen yrityksen kannattaa pohtia omaa toimintaansa. Ennen kaikkea yrityksen tulee tietää onko sen toiminta biodiversiteetin kannalta epäsuotuisaa. Jos on niin toimintaa pitää siis ensisijaisesti muuttaa. Jos sitä ei voi muuttaa, pitää ainakin tietää toiminnan vaikutukset ja kompensoida ne.

Vastuullinen yritystoiminta ja viisaat valinnat

Yritysten haasteet ovat tähän asti koskeneet materiaalihankinnan vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Mitä lähempänä yrityksen omat arvoketjut ovat, sitä helpompaa tämän haasteen taklaaminen on. Kun raaka-aineet hankitaan läheltä ja valmistus tapahtuu kokonaan omassa tehtaassa, kuten meillä Fiblonilla, ei tähän asiaan tarvitse laittaa sen enempää tarmoa. Lähituotanto on itsessään tae vastuullisuudesta. Mitä lähempänä omat kumppanit toimivat, sitä helpompaa on valvoa ja selvittää tosiasiallisia olosuhteita.

Myös hiilijalanjäljen huomioiminen on jo arkipäivää ja pikemminkin itsestäänselvyys. Jokaisen yrityksen on syytä selvittää oman toimintansa kuormittavuus ja löytää ne pullonkaulat, joita kehittämällä hiilijalanjälki saadaan toivotulle tasolle. Meillä Fiblonilla on tiedossamme oman toimintamme hiilijalanjälki vuodesta 2009 ja sen osalta olemme tehneet merkittävät kehityshankkeet jo aiemmin.

Sen sijaan monikaan yritys ei ole vielä asettanut monitorin alle oman toimintansa järkevyyttä biodiversiteetin kannalta.Tuotteiden käytön osalta on tärkeää ensin miettiä tarvitaanko käytettävää tuotetta ollenkaan. Jos lopputulos on myönteinen, tuotteella on paikkansa ja tarpeensa, on hyvä kääntää katse oikean tuotteen valintaan. Tuotteella voi olla monta eri valintaperustetta ja parhaimmillaan oikea valinta kattaa nämä kaikki.

Hyvä esimerkki vastuullisesti valitusta tuotteesta on esimerkiksi lentokoneessa käytettävä tarjotinliina. Mikäli tullaan päätökseen, että sellainen tarvitaan, kannattaa miettiä mitä tältä tuotteelta odotetaan. Parhaimmillaan tuote on visuaalisesti kaunis ja omaa brändiä tukeva, mutta se on myös imukyinen, jotta mahdolliset kaatuvat nesteet imeytyvät heti liinaan eivätkä jää nesteeksi tarjottimelle. Lisäksi tuotteen pitää pysyä jämäkästi paikallaan eli olla kitkakäsitelty. Näin sekä liina pysyy paikallaan, että sen päällä olevat tavarat eivät lähde liukumaan. Parhaimmillaan tarjotinliina siis on imukykyinen, paikallaan pysyvä ja kaunis.

Tämän jälkeen voidaan siirtyä tarkastelemaan tuotteen materiaalia. Mikäli halutaan tehdä ympäristön kannalta kestävä valinta, valitaan materiaali uusiutuvista luonnonvaroista ja vältätetään turha muovin käyttäminen. Tuotevalinta on tärkeä kohta ja kun tuote on oikea, se toimii monipuolisesti kaikilla niillä tavoin, jotka ovat järkevästi mahdollisia. Mutta toisaalta pelkästään ympäristöystävällisistä materiaaleista vastuullisesti valmistettukaan tuote ei ole viisas valinta, jos se ei käytössään ole toimiva.

Tuotetta suunniteltaessa kannattaa pohtia myös tuotteen pakkaus ja varastointi sekä tuotteen kiertonopeus. Hyvin suunniteltu pakkaus välttää turhat pakkausmateriaalit, mutta on riittävän suojaava. Pakkauskoko on hyvä miettiä siten, että pakkaus tulisi mahdollisimman hyvin kerralla käytettyä, jos säilyttäminen on haastavaa. Erityisesti lentokoneessa on hyvin rajalliset säilytystilat ja tarkat tuotesäädökset siitä mitä ja missä voidaan kuljettaa. Nämä kaikki on syytä ottaa huomioon ja tuotteen valintaa tarkasteltaessa. Hyvä yhteistyökumppani osaa auttaa myös tässä asiassa. Jos tuote kiertää varastossa hitaasti, riski tuotteen rikkoutumiseen kasvaa. Hyvin suunniteltu logistiikka on myös osa tuotevalintaa.

Liiketoiminta voi olla aina vielä askeleen vastuullisempaa

Fiblonilla haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään viisaita valintoja. Tällä konseptilla osallistuimme syksyllä FIBSin järjestämään yritysten biodiverisiteettikilpailuun. Saimme kiitettävää palautetta. Konseptimme on sen mukaan innovatiivinen ja sen soveltaminen myynnissä ja asiakkaan brändiin on edistyksellistä. Tavoitteemme lisätä tietoisuutta vaikuttaa asiakkaiden toimiin ja luonnonvarojen käyttöön. Viisaammilla valinnoilla lisätään myös mahdollisuuksia puuvillan säästöön ja FSC-merkityn raaka-aineen lisäämiseen.

Olemme iloisia, että tuomaristo arvosti toimintaamme vastuullisuuden ja biodiversiteetin hyväksi. Edelläkävijänä olemme jo tottuneet raivaajan osaamme. Kun vuonna 2009 teimme ensimmäistä yritysvastuuraporttiamme, emme osanneet arvatakaan millaisia toimia saisimme vielä aikaan. Tästä suuri kiitos kansainvälisille vaativille asiakkaillemme.

Pienenä yrityksenä resurssimme ovat rajalliset ja siksi tarvitsemme paljon tukea ja innostusta sidosryhmiltämme. Toisaalta nämä vuodet ovat osoittaneet, että pienikin yritys voi tehdä hienoja vastuullisuustekoja.

Kannustan kaikkia pieniä yrityksiä pohtimaan vastuullisuuttaan ja erityisesti tekemään hyviä vastuullisuustekoja. Hienoimmatkaan ohjelmat eivät lisää vastuullisuutta, jos operatiivinen taso ei toteuta niitä liiketoiminnassa.

Kirjoittaja on toisen polven perheyrittäjä, jonka sydämessä on erityinen paikka yritysvastuulle.

Laskutusohje

Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.

Operaattori

Apix Messaging Oy
(003723327487)

Verkkolaskuosoite

003703465487

OVT-tunnus

003703465487

Mikäli ette pysty lähettämään verkkolaskuja, pyydämme Teitä lähettämään jatkossa paperiset laskut ostolaskujen skannauspalveluun osoitteeseen:

Oy Fiblon Ab (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS

Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun eikä pelkästään kirjekuoreen. Pyydämme Teitä myös huomioimaan, että tähän laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muuta materiaalia kuin laskuja eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan.

Fiblon Oy:n sähköpostiskannauksen osoite: 003703465487@procountor.apix.fi

Lisätietoja laskutuksesta antaa: Maiju Kärki, puh. 020 123 6664